Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Prevas: Prevas bokslutskommuniké 2019

Nytt resultatrekord och förslag till utdelning.

Oktober - December 2019 Januari - December 2019
· Nettoomsättning 213,8 Mkr (211,8) · Nettoomsättning 796,4 Mkr (771,0)
· Rörelseresultat EBIT 18,0 Mkr (-3,7) · Rörelseresultat EBIT 47,0
Mkr (9,5)

· Rörelsemarginal EBIT 8,4 % (-1,8) · Rörelsemarginal EBIT 5,9 % (1,2)
· Resultat efter skatt 12,5 Mkr (-3,6) · Resultat efter skatt 32,4
Mkr (5,6)

· Resultat per aktie 1,23 kr (-0,38) · Resultat per aktie 3,16 kr (0,45)
· Förslag utdelning 0,75 kr/aktie (0)

VD har ordet
Förändringsarbete som gett resultat.

Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 18,0 mkr (-3,7), vilket
är det högsta kvartalsresultatet hittills i Prevas historia.
Rörelsemarginalen landade på 8,4 procent (-1,8) och är ett steg i
rätt riktning. Omsättningen ökade med 1 procent. En modest ökning men
ändå en positiv utveckling. Detta är också helt i linje med vår
strategi för 2019, att prioritera intjäning före tillväxt. Styrelsen
rekommenderar en utdelning för 2019 på 0,75 kr per aktie.
Rekommendationen grundar sig på det förbättrade rörelseresultatet och
den positiva trend som finns i verksamhetens utveckling.

Bakgrunden till det förbättrade resultatet i sista kvartalet är en
kombination av flera faktorer. Som minskade kostnader,
säljframgångar, ökad förmåga att driva åtaganden, högt tryck i
verksamheten och stort engagemang bland våra medarbetare.

Ökade möjligheter till att göra gott
Det är extra roligt att resultatet går i rätt riktning även under det
sista kvartalet för året, då vi haft en historik med svaga årsavslut.
Ett nöjaktigt resultat skapar trygghet för medarbetare, kunder och
ägare och ger oss som bolag ett något ökat utrymme att genomföra
offensiva aktiviteter. Det ger oss också mer muskler och möjligheter
att aktivt vidareutveckla det vi brinner mest för - att tillsammans
med kunder och partners skapa tekniska framsteg som gör det bättre
för människor, planeten och ekonomin.

Resan pågår
Är vi färdiga med den förändringsresa vi har påbörjat? Nej. Det gångna
året har präglats av förändringsarbete samtidigt som fokus har varit
på att förbättra lönsamheten. Förändringsarbetet är mer långsiktig än
så och nu handlar planen mycket om att hålla i och fortsätta arbetet.
Inte minst konjunkturutsikterna gör att det krävs fokus för att säkra
en nöjaktig vinst, samtidigt som vi vidareutvecklar vår starka
marknadsposition och fortsätter att bygga värden för framtiden.

Behov av hållbara lösningar
Det finns flera makrotecken på en försämrad konjunktur samtidigt som
det finns ett stort behov av både innovativ produktutveckling och
hållbar produktionsutveckling. Vi bedömer att det finns ett stort
behov, också framgent, av både rådgivning och implementation av
lösningar med den komplexa teknikhöjd som Prevas erbjuder. Det finns
flera trender, både inom teknik såväl som samhällsmässiga, som är
kraftfulla i sig och som samverkar och skapar tryck för förändring.
En genomgående trend är ett ökat fokus på hållbarhet och det är
verkligen givande att se att Prevas bidrar bland annat till lägre
energianvändning i industrin, effektivare sol- och vindkraft, ökad
säkerhet och bättre hälsa åt människor.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Publicerad 2020-02-12, 8:30 CET.
Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är
skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden.

Denna finansiella rapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Mer INFORMATION

Johan Strid, CEO
Tel: 021-360 19 00, Mobil: 0703 79 10 61, E-mail:
johan.strid@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO
Tel: 021-360 19 34, Mobil: 070-547 08 25, E-mail:
andreas.lindahl@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög
teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt
skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling.
Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och
är idag 600 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är
börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas,
besök www.prevas.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/prevas/r/prevas-bokslutskommunike-2019,c3032953
https://mb.cision.com/Main/60/3032953/1192172.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.