Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-07

Preview Coor: Direktavkastning och värdering som lockar

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Q4: Lägre tillväxttakt och fortsatt marginalpress
Analysguiden räknar med att tjänsteföretaget Coor under fjärde kvartalet ökar omsättningen ökar med knappt 5 procent till 3 032 miljoner kronor (2 901). Det kan jämföras med en tillväxttakt på nästan 14 procent under tredje kvartalet. På lönsamhetssidan talar det mesta för att lönsamheten fortsätter att vara under press i årstakt, men att den förbättras sekventiellt från det svaga tredje kvartalet då marginalen var 4,4 procent. Analysguiden räknar med att det justerade ebita-resultatet backar till 147 miljoner (174) motsvarande en justerad ebita-marginal på 4,8 procent (6,0).

2023: Chans till ny storaffär i Danmark
Kortsiktigt är utsikterna för Coor blandade. Jämförelsetalen är relativt tuffa i ytterligare ett par kvartal och inflationen lär tynga lönsamheten ytterligare en tid, även om Coor successivt möter den med åtgärder. En försämrad konjunktur kan samtidigt påverka Coors rörliga volymer negativt. Risken finns också att sparpaket hos kunder slår mot Coor. Exempelvis har Ericsson aviserat ett större sparpaket är detaljerna ännu inte är helt kända. 2021 var telekombolaget en av Coors fem största kunder i Sverige. På den positiva sidan finns möjligheten att Coor vinner den tredje delen i danska Bygningsstyrelsens stora outsourcing, ett kontrakt som beräknas vara värt omkring 450 miljoner kronor per år. Coors befintliga kontrakt med Bygningsstyrelsen som startades upp under våren 2022, och som tyngt lönsamheten under uppstartsfasen, borde samtidigt se successivt stärkt lönsamhet framåt. Rent generellt brukar också en lägre tillväxttakt innebära stärkt lönsamhet när Coor kan fokusera på att optimera kontrakt snarare än att starta upp nya kontrakt eller integrera förvärv. Slutligen ger Coors starka balansräkning ledningen utrymme för nya förvärv, vilket varit en viktig drivkraft för tillväxten under de senaste två åren.

Aktien: Låg värdering & hög direktavkastning
Efter det kraftiga rapportraset i samband med Q3-rapporten (-20 procent) har Coor-aktien stigit med drygt 10 procent och därmed återhämtat en del av nedgången. Aktien handlas nu till ev/ebita kring 12 respektive ett justerat p/e-tal på 13–14 på Analysguidens prognoser för 2023–2024. Multiplarna speglar inte alls Coors inneboende kvaliteter med trendmässig ebita-tillväxt på cirka 8 procent per år i kombination med en av börsens mest generösa utdelningar. Lämnas utdelningen oförändrad i vår är direktavkastningen över 7 procent. Inför bokslutet upprepar vi vårt motiverade värde om 86 kronor per aktie.

Q4-rapporten redovisas torsdag 9 februari kl. 07.30. Ledningen håller en webbsänd kvartalspresentation kl. 10.00.

Författare Analysguiden