Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-11

Preview Coor: Fokus på underliggande rörelse.

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Coor lämnar rapport för tredje kvartalet 2018 den 24 oktober. Det omförhandlade Ericssonkontraktet, som påbörjades i augusti haft en negativ påverkan på marginalen. Potentialen är nu 12 procent upp till vår riktkurs.

COOR Service Managemen är en nordisk leverantör av IFM (integrerad Faciliyt Management) och FM-tjänster (Facility Management). Bolaget tillhandahåller en rad olika tjänster bland annat lokalvård, catering, fastighetstjänster, receptionstjänster, post- och pakettjänster samt konferens och mötesrumstjänster.

Stark tillväxt

Coor har visat stark tillväxt under de gångna kvartalen och vi förväntar oss att den trenden fortsätter. Tillväxten under det tredje kvartalet är driven av fortsatt goda rörliga volymer. Inom IFM har vi uppskattat att de rörliga intäkterna fortsatt att addera tillväxt. Bolagets tillväxt, jämfört med samma kvartal föregående år är drivet både av bra organisk tillväxt, liksom förvärvad.

Varma sommaren negativ

Omställningen av det omförhandlade Ericssonkontraktet har haft en negativ inverkan på marginalerna under kvartalet, vilket dock är normalt för affärsmodellen. Den varma sommaren har också haft en något negativ påverkan på tillväxten och marginalerna, särskilt under juli och augusti för de delar som påverkats mest av semesterfaktorer, som restauranger och konferensanläggningar. Det tredje kvartalet förra året hade även en affärsmix som gav positiva effekter, vilka är svåra att upprepa i år.

Ökade tillväxtmöjligheter i Norge

Vi förväntar oss en omsättning för det tredje kvartalet på 2 216 miljoner kronor. Vi tror fortsatt att det är bra utsikter för bolaget att ta kontrakt bland både stora och medelstora kunder under det andra halvan av 2018.  Kontraktet med Storebrand är förstås noterbart då det startats under slutet av det tredje kvartalet. Det ökande priset på olja ökar även tillväxtmöjligheterna i Norge då en viss del av den kostnadsmedvetenhet som fanns vid lägre oljepris tenderar att mildras ju högre priset på olja är.

Omförhandlade kontrakt

Vi förväntar oss ett justerat EBITA resultat för kvartalet på 110 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 104 miljoner föregående år. Den främsta förklaringen till den lägre marginalen på 5,0 procent är främst en stor andel nya och omförhandlade kontrakt, samt Ericssonkontraktet specifikt i det tredje kvartalet.

Motiverat värde

I rapporten för det tredje kvartalet förväntar vi oss också en kortsiktig ökning av de kortfristiga skulderna, givet hur betalningsmönstret ser ut. Detta kommer att justeras under det fjärde kvartalet. Vi har en fortsatt positiv syn på bolagets utveckling under 2018 och upprepar vår ökarekommendation, med en riktkurs för aktien på 80 kronor.

Författare Mats Hyttinge