Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-23

Preview Systemair: Q4 2023

Detta är en betald analys på uppdrag av Systemair utförd av Analysguiden

Starkt avslut på 2022/2023
Systemair redovisar resultat för det fjärde kvartalet torsdagen den 8 juni. Bolaget har brutet räkenskapsår som slutar i april. De förväntas avsluta verksamhetsåret med en försäljningsökning på 19-20 procent över föregående års fjärde kvartal. Koncensus för försäljningen i det sista kvartalet ligger på 3169 MSEK mot 2662 MSEK för ett år sedan.

Takten är något lägre i det fjärde kvartalet mot föregående kvartal. Det förklaras av att i det fjärde kvartalet avyttrade Systemair sin luftkonditioneringsverksamhet som därmed bara ingår med en månad. Den verksamheten omsatte föregående verksamhetsår 69 MEUR. För jämförbara enheter förväntas tillväxten vara i nivå med tidigare kvartal.

Försäljningstillväxten för hela verksamhetsåret förväntas ha ökat med 27 procent. Den organiska tillväxten har varit stark under året mycket tack vare ledningens framsynthet att ha leveranskapacitet när andra konkurrenter hade problem med komponentförsörjning. 

Rörelsemarginal nära målsättning
Resultatet förväntas ha följt med den starka försäljningstillväxten. För årets fjärde kvartal väntas bruttomarginalen förbättrats något mot tidigare nivå under året. Komponentkostnadsutvecklingen har avtagit medan lönekostnadsutvecklingen stigit. Rörelsemarginalen för kvartalet förväntas vara 9,7 procent, något under målsättningen om tio procent. Försäljningen av lufkonditioneringsverksamheten kommer att redovisas i kvartalsrapporten och väntas inbringa en skattefri intäkt på 450 MSEK. Eventuellt ingår den i rörelseresultatet, men det ligger inte i koncensusprognos om ett rörelseresultat på 299 MSEK.

Fortsatt hög kapitalbindning i rörelsekapital
Lagerbindningen förväntas vara fortsatt hög. Till viss mån har en del lager byggts inför sommaren. Ambitionen är att under kommande år skall den normaliseras. För kassaflödet kan det vara den mest avgörande faktorn under nästa år.

Stärkt balansräkning och höjd utdelning
Med ett resultat före skatt på 280 MSEK för det fjärde kvartalet och därmed drygt 1000 MSEK för hela året, samt 450 MSEK i realiserat resultat stärks balansräkningen rejält i år. Vinsten per aktie beräknas av koncensus till 3,65 SEK. Med en utdelningsandel på 40 procent av vinsten kan utdelningen per aktie hamna på 1,50. Det skulle ge en direktavkastning på 1,6 procent.

Trots att bostadsbyggandet i det närmaste halverats i Sverige har övrigt byggande ökat starkt. Osäkerheten är stor inför andra halvåret 2023 men företagsledningen ser ändå att ett ökat fokus på luftkvalitén inomhus och energieffektiviseringar driver på försäljningstillväxten som för kommande verksamhetsår beräknas till 5-6 procent.

Författare Analysguiden