Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Preview TEO: Ny VD på ingång

Detta är en betald analys på uppdrag av SpectrumOne utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Under det andra kvartalet genomfördes en nyemission, som över­tecknades och inbringade 58 miljoner norska kronor. TEO kan nu fokusera sam­tliga resurser på tillväxt. Den 23 augusti släpper bolaget årets andra kvartalsrapport. Både kostnader och intäkter fortsätter att vara i fokus.

TargetEveryones är ett SaaS-bolag. De har utvecklat en plattform, som effektiviserar markandsföring via bland annat SMS, en växande markand. Bolaget har under kvartalet gneomfört en nyemission i Norge som övertecknades med 8 miljoner norska kronor. Investerare tog initialt emot denna infor­mation med lättnad och aktien handlades upp rejält. Efter den initiala uppgången har intresset varit svalare.

Ny VD

Bolaget har inför rapporten den 23 augusti meddelat att Torkel Johannessen kommer att bli TEO:s nya VD, med början den 1 oktober. Johannessen har kommer från en tjänst som försäljningschef för VITA i Norge och har därtill varit styrelsemedlem i TEO sedan 2016. Han har alltså redan en god insyn i bolaget. Nuvarande VD, Björn Forslund, kommer att vara kvar i bolaget, liksom i ledningsgruppen. Hans fokus blir affärs- och produktutveckling.

Bruttomarginal förväntas oförändrad

Vi tror att bolagets bruttomarginal kommer att ligga runt 50 procent, vilket är i linje med den redo­visade bruttomarginal under det första kvartalet. Bolaget har haft mycket att göra runt emissionen och rekryteringen av ny VD, vilket rimligtvis hämmat försäljningen. Vi tror att den sekventiella tillväxten blir något svagare än föregående kvartal.

Motiverat värde

Vidare tror vi att övriga externa kostnader hålls kring samma nivå, dels med konsult­arvoden, som en effekt av antagen tillväxt i kundbasen, dels med rådgivningsavgifter. Vi ser en fortsatt uppsida i aktien och beräknar ett motiverat pris i basscenariot till 3,10 kronor per aktie.

Författare Mats Hyttinge