Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-09

PRIME LIVING: NYA MÅL OCH NY AKTIESTRUKTUR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Prime Living, som ska byta namn till Studentbostäder, har fastställt nya mål och ny utdelningspolicy.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget nya finansiella mål är:

* Generera tillväxt i förvaltningsresultat per aktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 20 procent per år.

* Generera tillväxt i substansvärde per aktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 20 procent per år.

* Räntetäckningsgrad över tid om minst 2,0 gånger.

* Belåningsgrad om maximalt 70 procent av marknadsvärdet av koncernens förvaltningsfastigheter

* Soliditet om minst 25 procent


Bolaget siktar därutöver på att produktionsstarta i snitt 700-1.000 studentbostäder per år över en femårsperiod samt vid utgången av 2025 förvalta minst 10.000 studentbostäder.

I nuläget har företaget 4.000 studentbostäder på 13 orter med ett fastighetsvärde om cirka 3,5 miljarder kronor. Bolagets projektportfölj omfattar cirka 2.000 studentbostäder till ett värde vid slutförandet om cirka 2 miljarder kronor.

Bolagets utdelning ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet.

"Studentbostäder i Sverige kommer de närmaste åren prioritera tillväxt före utdelning vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning", skriver bolaget.

Skapandet av det nya bolaget inleddes tidigare under hösten och i slutet av oktober offentliggjordes det omvända förvärvet av Studenbostäder.

Bolaget kallar på onsdagen även till en extra stämma med ett förslag om att renodla aktiestrukturen på så sätt att bolaget därefter endast har ett aktieslag av stamaktier. Det ska ske genom att preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C omstämplas till stamaktier.

"Förslaget innebär att en preferensaktie av serie B omstämplas till en stamaktie och en preferensaktie av serie C omstämplas till en stamaktie i bolaget", skriver bolaget om förslaget som stöds av några av bolagets större aktieägare, däribland SBB, Fastator och Amasten.
Författare Direkt-SE