Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Probi: Probis årsstämma 2020

På Probis årsstämma den 13 maj 2020 i Lund beslutades bland annat
följande:

· Årsstämman fastställde årsredovisningen samt syrelsens förslag
till vinstutdelning för verksamhetsåret 2019 med 1,00 kr per aktie.
Avstämningsdag fastställdes till den 15 maj 2020.

· Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

· Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter
utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Jörn Andreas,
Irène Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson och Jean-Yves Parisot samt
nyvalde Malin Ruijsenaars. Till styrelseordförande omvaldes Jean-Yves
Parisot.

· Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 750 000 kr, varav 500
000 kr till ordföranden och 250 000 kr till var och en av de övriga
ledamöterna. Därutöver fastställdes arvode för utskottsarbete till
100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000
kronor till ledamot, samt 30 000 kronor till ordförande i
ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ledamot.

· Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
AB, som hade meddelat att Peter Gunnarsson skulle fungera som
huvudansvarig revisor.

· Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare godkändes.

· Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om
återköp och överlåtelse av egna aktier.

· Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om
nyemission av högst totalt 1 164 412 aktier.

· Till valberedning inför årsstämman 2021 utsåg stämman Heinz-Jürgen
Bertram (Symrise), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Marianne Flink
(Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Jeppsson (professor på enheten för
kirurgi vid Lunds universitet, representerande de mindre
aktieägarna).

Presentation från verkställande direktören kommer att finnas
tillgänglig på www.probi.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Tom Rönnlund, VD: tel + 46 46 286 89 40, e-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: tel + 46 46 286 89 41, e-mail:
henrik.lundkvist@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är
att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och
väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på
vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige
1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40
marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen.
Probi omsatte 626 MSEK under 2019. Probis aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december
2019. Läs mer på www.probi.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/probi/r/probis-arsstamma-2020,c3110914
https://mb.cision.com/Main/1556/3110914/1247183.pdf

Författare Cision News