Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Probi: Q1 2020: En solid start på året

Viktiga händelser under första kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 14 % (11 % valutajusterat) till 158
MSEK (138 MSEK).

· EBITDA-marginalen uppgick till 19 % (20 %) och försämrades p g a
en mindre fördelaktig produktmix samt ökade kostnader i samband med
en temporär produktionsstörning.

· Joint venture med Viva5 Corporation inom nya marknadsnischer.
· Fördjupat samarbete med större amerikansk kund.
· Tre nya personer till ledningsgruppen inom HR, Marknad och
Försäljning samt R&D.

VD kommenterar

En solid inledning på 2020

Året har börjat bra för Probi med en tillväxt på 14 % jämfört med
föregående år trots den globala covid-19-krisen. Vår EBITDA-marginal
minskade till 19 % vilket förklaras av en mindre fördelaktig
produktmix i kvartalet och engångskostnader, bland annat orsakat av
en temporär produktionsstörning.

Vi har under kvartalet sett ett tydligt ökat intresse för våra
immunprodukter på alla marknader med tidigarelagda och utökade ordrar
vilket sannolikt är en effekt av covid-19-epidemin.

Vi har utökat samarbetet med en av våra största kunder i region
Americas i samband med en större uppdatering av kundens
produktsortiment. Detta innebär ett bredare leveransåtagande för
Probi och kommer att ge positiva volymeffekter framöver men kan också
innebära ökad variation i försäljning och bruttomarginal mellan
kvartalen under 2020.

I vårt strategiska arbete att utveckla verksamheten mot nya
marknadsnischer har vi inlett ett långsiktigt samarbete med det
amerikanska hälsokostbolaget Viva5 Corporation. Vårt gemensamägda
bolag VivaPro ska utveckla vetenskapligt validerade
probiotikaprodukter med ett attraktivt och konsumentvänligt format
inom områden som ligger utanför Probis nuvarande kärnverksamhet.
Samarbetet kommer inte att generera några signifikanta intäkter under
2020.

Produktionen i våra anläggningar i USA fortgår med endast smärre
störningar i logistikkedjan för närvarande, covid-19-krisen till
trots. Vi har vidtagit omfattande säkerhetsåtgärder för att
säkerställa produktionen och minimera risker för smittspridning. Vi
har även säkrat vår leveransförmåga genom underleverantörer för det
fall ytterligare restriktioner i de områden där vi är verksamma
skulle påverka vår egen produktion. Den pågående uppgraderingen av
tillverkningsenheten i Redmond fortlöper enligt plan med endast någon
mindre försening.

Vi har inlett ett strategiskt arbete med översyn av våra finansiella
mål. Avsikten är att presentera dessa mål i samband med
kvartalsrapporten för andra kvartalet.

Under kvartalet har vi även välkomnat tre nya medlemmar i vår
ledningsgrupp.

I dessa turbulenta och bekymmersamma tider gläds vi åt ett ökat
intresse för våra produkter och att vår orderbok i närtid ser bra ut.
Det är samtidigt för tidigt att avgöra hur bestående efterfrågan är.
Stora ordrar i nuläget kan vara tecken på hamstring i konsumentledet
och vi räknar med att intäkterna kan komma att variera mellan
kvartalen under året. Förutsatt att covid-19-krisen inte förvärras
ytterligare och att våra medarbetare inte drabbas vågar jag ändå säga
att helåret 2020 ser ljust ut för Probi.

Tom Rönnlund, VD
Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 24 april 2020
Tid: 10:00
Telefon: +46 (0)8 50 55 83 50
Deltagare från Probi:
Tom Rönnlund, VD
Henrik Lundkvist, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och
www.financialhearings.com

Kontakt
Tom Rönnlund, VD, Telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-post:
henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/probi/r/q1-2020--en-solid-start-pa-aret,c3095817
https://mb.cision.com/Main/1556/3095817/1235065.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.