Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Proffice 4 kv: Resultatet uppgick till 35 Mkr (-18)

(SIX) Bemanningsföretaget Proffice redovisar ett resultat efter
finansnetto på 35 miljoner kronor (-18) för det fjärde kvartalet
2013.

Rörelseresultatet blev 35 miljoner kronor (-14) och nettoresultatet
uppgick till 25 miljoner (-5) motsvarande 0,35 kronor per aktie
(-0,06) efter utspädning.

Nettoomsättningen uppgick till 1.060 miljoner (1.199).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,60 kronor för 2012 (0,30).

Arvid Raa, 031-350 64 78
mailto:arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare SIX news