Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Projektengagemang: Åtgärder ger effekt - mer än dubblad vinst i första kvartalet

PE inleder 2020 med ett starkt kvartal. Nettoomsättningen uppgick till
341 (370) miljoner kronor. EBITA mer än fördubblades till 28,9 (13,6)
miljoner kronor och EBITA-marginalen till 8,5 (3,7) procent. De
långsiktigt hållbara effektiviseringsåtgärder som genomfördes under
2019 har gett avsedd effekt och verksamheten levererar under
kvartalet en lönsamhet mot målsatta nivåer. Samtidigt vidtas
omfattande åtgärder för att minimera effekterna av covid-19-pandemin.

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 341,1 (370,4) Mkr
· EBITA uppgick till 28,9 (13,6) Mkr och EBITA-marginalen ökade till
8,5 (3,7) procent

· EBIT uppgick till 26,1 (13,4) Mkr och rörelsemarginalen ökade till
7,7 (3,6) procent

· Periodens resultat uppgick till 16,2 (8,2) Mkr
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till 0,67 (0,33) kr

Här finner du rapporten i sin helhet.
(https://projektengagemang.se/ir/finansiella-rapporter)

Webbsänd telefonkonferens
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och
Koncernchef Per-Arne Gustavsson tillsammans med Finansdirektör Peter
Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och
går att följa både på webben och via telefon.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/12569

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 850 558 374
UK: +44 333 3009 271

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB
(PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S
MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM
KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 06:30 CET
DEN 19 MAJ 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Arne Gustavsson, VD och Koncernchef
Tel: +46 10-516 00 00
E-post: per-arne.gustavsson@pe.se

Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: peter.sandberg@pe.se

Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

Om PE
PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och
arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara
lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och
industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2019
omsatte vi drygt 1,3 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är
noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/projektengagemang/r/atgarder-ger-effekt---mer...
https://mb.cision.com/Main/13544/3115448/1250201.pdf
https://mb.cision.com/Public/13544/3115448/b19350384c52eaac.pdf

Författare Cision News