Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Projektengagemang fastställer nya finansiella mål

Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB (publ) har fastställt nya finansiella mål.

- Det finns stora möjligheter att utveckla företaget under de kommande åren och 2025 ska PE vara Sveriges ledande teknikkonsult med fokus på byggnader. De uppdaterade finansiella målen speglar våra tillväxtambitioner och riktning framåt, säger Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande.

Projektengagemangs nya finansiella mål utgörs av:

  • Lönsamhetsmål: 10 procent EBITA-marginal över tid
  • Tillväxtmål: En årlig tillväxt över tid på 15 procent inkluderande förvärv
  • Skuldsättningsmål: En nettolåneskuld i relation till EBITDA som inte ska överstiga 2,5
  • Utdelningspolicy: 30-50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna.

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-16 07:25 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10-516 00 00
E-post: helena.hed@pe.se

Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: peter.sandberg@pe.se

Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

Författare Cision