Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

PROJEKTENGAGEMANG: LÄGRE OMS, FÖRBÄTTRAT RESULTAT 1 KV (NY)

(Tillägg: sista stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Teknikkonsulten Projektengagemang redovisar ett resultat
efter skatt på 16,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (8,2).
Resultatet per aktie uppgick till 0:67 kronor (0:33).

Ebita-resultatet blev 28,9 miljoner kronor (13,6), med en ebita-marginal på
8,5 procent (3,7).

Rörelseresultatet blev 26,1 miljoner kronor (13,4) och rörelsemarginalen var
7,7 procent (3,6).

Nettoomsättningen uppgick till 341 miljoner kronor (370).

"Covid-19-utbrottet har haft en negativ påverkan på verksamheten bestående i
ökad sjukfrånvaro med färre timmar producerade i uppdrag samt IT-kostnader
för att möjliggöra hemarbete. Det har inneburit en minskning av omsättningen
med cirka 3 miljoner kronor och en negativ resultateffekt om cirka 2 miljoner
kronor", skriver bolaget i sin delårsrapport.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News