Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-05

PROJEKTENGAGEMANG: ÖKAT RESULTAT TROTS UTMANANDE FÖRHÅLLANDEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkonsulten Projektengagemang pekar i delårsrapporten på att resultatförbättringen jämfört med föregående år fortsatte i tredje kvartalet trots utmanande marknadsförhållanden med påverkan från covid-19-pandemin. Resultatförbättringen är i linje med den långsiktiga och strategiska satsningen som inleddes under 2019 för att förbättra marginalen, skriver bolaget.

Ebita-resultatet blev 2,3 miljoner kronor (-22,2). Nettoomsättningen minskade under det gångna kvartalet till 220 miljoner kronor (269) till följd av omstruktureringsarbetet samt påverkan av covid-19.

Under det tredje kvartalet hade Projektengagemang en fortsatt negativ påverkan till följd av covid-19 på både omsättning och resultat. Resultateffekten av omsättningsminskningen kunde delvis motverkas genom korttidsarbete.

Projektengagemang bedömer att det inte kommer att ske en snabb återhämtning från marknadseffekterna av covid-19.

"Vissa av våra affärsenheter har kunnat bibehålla en hög beläggning och har tagit marknadsandelar, medan andra upplevt en kraftig inbromsning", skriver vd Per-Arne Gustavsson.

Givet den fortsatta osäkerheten i vissa delar av marknaden har bolaget fattat beslut om verksamhetsanpassningar med varsel motsvarande cirka 70 heltidstjänster som berör ett femtontal orter.

Den 1 december tillträder en ny vd för Projektengagemang, Helena Hed.
Författare Direkt-SE