Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-19

PROJEKTENGAGEMANG: RESULTATET EFTER SKATT 6,1 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkonsulten Projektengagemang redovisar ett resultat efter skatt på 6,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-33,6).

Rörelseresultatet blev 15,8 miljoner kronor (-26,3).

Under kvartalet har statligt stöd enligt regler för korttidsarbete och för ersättning för sjuklönekostnader resultatförts med 10,3 miljoner kronor (0).

Nettoomsättningen uppgick till 287 miljoner kronor (347).

Enligt bolaget är den lägre omsättningen i kvartalet i huvudsak en följd av det tidigare genomförda åtgärdsprogrammet samt ett försämrat marknadsläge till följd av covid-19.

"Fjärde kvartalet visade en fortsatt positiv resultatutveckling med förbättrad effektivitet och högre debiteringsgrad. Detta trots höga nedskrivningar i tre större uppdrag samt det försämrade marknadsläget. Samtliga segment uppvisade ett resultat bättre eller betydligt bättre än föregående år och de gemensamma administrativa kostnaderna minskade jämfört med fjolåret. Den positiva utvecklingen förklaras av de omstruktureringsåtgärder och besparingsprogram som initierades under december 2019", skriver bolaget i sin rapport.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Författare Direkt-SE