Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Promore Pharma: Inbjudan till telefonkonferens med anledning av Promore Pharmas rapport för det första kvartalet 2020

STOCKHOLM, 25 maj 2020 - Promore Pharma AB (publ) offentliggör sin
delårsrapport för det fösta kvartalet 2020 klockan 13.00 tisdagen den
26 maj 2020.

Nästa dag, den 27 maj klockan 10.00, håller bolaget en kortare
webbsänd telefonkonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Jenni
Björnulfson där en uppdatering för kvartalet och uppdatering kring
covid-19-pandemins potentiella effekter på bolaget. Efter konferensen
följer en frågestund. Konferensen hålls på engelska och kan följas
via dator, tablet eller telefon.

För att ansluta till webkonferensen klicka på följande länk:
https://global.gotomeeting.com/join/615361109

För att ansluta till konferensen via telefon, vänligen ring ett av
numren nedan:

Sverige: +46 853 527 827

Danmark: +45 32 72 03 82

Finland: +358 942 72 1060

Norge: +47 21 93 37 51

Spanien: +34 932 75 2004

Storbritannien: +44 330 221 0088

Tyskland: +49 721 9881 4161

Ange koden 615-361-109 för att ansluta till mötet.

Konferenssamtalet kommer att spelas in och finnas tillgängligt på
bolagets hemsida, www.promorepharma.com. Efter årsstämman som äger
rum den 26 maj 2020 publiceras också VDs anförande från stämman på
bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla
flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivnings-produkter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som
utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser
(sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas
III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen.
Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/inbjudan-till-telefonkonfere...
https://mb.cision.com/Main/15813/3119009/1252974.pdf

Författare Cision News