Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-16

Promore Pharma: Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 16 maj 2018

STOCKHOLM, 16 maj, 2018 - Promore Pharma AB höll under onsdagen den 16
maj 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2017.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de
tillgängliga vinstmedlen om 70 079 540 kronor balanseras i ny
räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson,
Torsten Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder och Göran Pettersson.
Stämman omvalde Göran Pettersson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde Ola Spinnars till revisor och Jonas Forsberg till
revisorssuppleant.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett
oförändrat styrelsearvode ska utgå om totalt 700 000 kronor, varav
250 000 kronor utgår till styrelsens ordförande,150 000 kronor
vardera till oberoende styrelseledamöter och 100 000 kronor vardera
till styrelseledamöter som är anställda av stora aktieägare i
bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och
läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning
av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter
med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First
North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/kommunike-fran-promore-pharma...
http://mb.cision.com/Main/15813/2522545/842550.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.