Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Promore Pharma: Kommuniké från Promore Pharmas extra bolagsstämma den 22 oktober 2019

STOCKHOLM, 22 oktober, 2019 - Promore Pharma AB höll under tisdagen
den 22 oktober 2019 extra bolagsstämma varvid följande beslut
fattades.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av
aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 4 oktober
2019 om företrädesemission av högst 20 235 090 aktier. Genom
företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med
högst 809 403,60 kronor.

Den som på avstämningsdagen den 6 november 2019 är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna
nya aktier i företrädesemissionen till teckningskursen 3,71 kronor
per aktie. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för varje på
avstämningsdagen innehavd aktie. Om samtliga aktier tecknas erhåller
bolaget 75 072 183,90 kronor före transaktionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 13 november 2019 till och med
den 28 november 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 13
november 2019 till och med den 28 november 2019.

Handel med teckningsrätter kommer att ske under tiden från och med den
13 november 2019 till och med den 26 november 2019. Handel i BTA
(Betalda Tecknade Aktier) kommer att ske under tiden från och med den
13 november 2019 fram till dess att emissionen har registrerats vid
Bolagsverket. Ett pressmeddelande om sista dag för handel i BTA
kommer att publiceras i god tid före sista handelsdagen.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl 15.30.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera
läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för
kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/kommunike-fran-promore-pharm...
https://mb.cision.com/Main/15813/2938455/1127559.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.