Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-17

Promore Pharma: PharmaResearch Products Ltd utnyttjar köpoption i Promore Pharma

STOCKHOLM, 17 december 2018 -- Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider,
meddelade idag att bolagets partner och den tredje störste ägaren
PharmaResearch Products Ltd (PRP) har valt att utnyttja den option
som de övriga huvudägarna Midroc New Technology AB (Midroc) och
Rosetta Capital IV Sarl (Rosetta) ställde ut i maj 2017.
Transaktionen äger rum utanför aktiemarknaden.

PRP har valt att utnyttja den option som de övriga huvudägarna Midroc
och Rosetta ställde ut i maj 2017.

Enligt ett avtal ingånget mellan Midroc, Rosetta och PRP i mars 2016
skulle PRP genomföra och finansiera en klinisk fas IIb studie i
Sydkorea med LL-37 på patienter med venösa bensår. Detta avtal
ändrades genom ett tilläggsavtal i maj 2017 där parterna kom överens
om att PRP, istället för investeringen avseende LL-37, skulle
investera i Promore Pharmas nyemission i samband med listningen på
Nasdaq First North. Då investeringen i LL-37 hade inneburit att PRP
erhållit teckningsoptioner motsvarande 1 363 635 aktier gav Midroc
och Rosetta PRP en option att förvärva 548 184 aktier i Promore
Pharma av Midroc och Rosetta så att PRP:s aktier, efter påkallandet
av optionen tillsammans med det antal aktier PRP tecknat i
nyemissionen uppgick till 1 363 635 aktier. Teckningspriset för
aktierna i optionsavtalet uppgår till kvotvärdet för aktierna.
Transaktionen äger rum utanför aktiemarknaden.

Efter transaktionen äger Midroc-koncernen 6 813 219 aktier, Rosetta 6
291 592 aktier och PRP 4 772 715 aktier i Promore Pharma.

För ytterligare information, kontakta

Jonas Ekblom, VD

Phone: [+46] 736 777 540

Email: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Phone: [+46] 708 55 38 05

Email: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera
läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för
kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/pharmaresearch-products-ltd-u...
https://mb.cision.com/Main/15813/2702624/964818.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.