Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

Promore Pharma: Promore Pharma beviljas patent för LL-37 i Japan

STOCKHOLM, 27 augusti 2019 - Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider,
meddelade idag att bolaget beviljats ett patent avseende användningen
av LL-37 för behandling av kroniska bensår i Japan.

Den japanska patentmyndigheten har meddelat att de formellt beviljat
ett patent, Ny behandling av kroniska sår, avseende LL-37. Patentet
är giltigt till den 19 november 2034. Patent inom samma patentfamilj
har beviljats i USA. I territorierna Europa, Ryssland, Kanada,
Sydamerika, övriga Asien samt Sydafrika befinner sig
patentgranskningen i ett tidigt skede.

"Detta är ett viktigt steg i vårt kontinuerliga arbete med att säkra
ett optimalt konkurrensskydd för våra innovativa kandidatläkemedel.
Syftet är ytterst att skapa en så lång period av exklusivitet för
bolagets produkter på marknaden efter en framtida lansering,", sade
Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

HEAL LL-37 är bolagets pågående kliniska fas IIb-studie som är
randomiserad och dubbelblind. Primärt uppföljningskriterium är andel
patienter som når komplett läkta sår. Därutöver studeras effekten av
LL-37 på läkning av venösa bensår utifrån flera sekundära
uppföljningskriterier, bland annat lokal tolerabilitet och säkerhet
för LL-37. Studien inleds med en tre veckor lång placebobehandling
för att identifiera patienter som är underbehandlade och därmed inte
har ett kroniskt sår. Därefter delas patienterna in i tre armar, två
armar där patienterna får LL-37 i två olika doser och en placeboarm.
Behandlingen administreras två till tre gånger per vecka i samband
med ordinarie såromläggning och pågår under totalt tretton veckor.
Uppföljning sker fyra månader efter avslutad behandling.
Målsättningen är att ca 120 patienter ska genomgå hela
försöksprotokollet.

Det bedöms finnas 13-18 miljoner patienter på de traditionella
läkemedelsmarknaderna med venösa bensår och dessa utgör den största
kategorin av kroniska, svårläkta sår och är en stor utmaning för
patienter och sjukvårdssystem eftersom de är vanligt förekommande,
kostsamma att behandla, återkommande och kan bestå i månader och år.
Standardbehandling utgörs av kompressionsbehandling och det finns
idag inga godkända läkemedel för venösa bensår. Enbart i Europa
uppskattas vårdkostnaden för venösa bensår uppgå till minst 15
miljarder EUR per år.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: Certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera
läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för
kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

Om LL-37:

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid, strukturellt härledd
från den C-terminala delen av det humana antimikrobiella proteinet
cathelicidin (hCAP18) och stimulerar flera celltyper i
sårläkningsprocessen, inklusive keratinocyter och fibroblaster. I den
fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår visade
LL-37 i sin mest effektiva dos, en läkning av den relativa sårytan på
över 75% efter en månads behandling, vilket indikerar en högre effekt
än vad som rapporterats för någon annan behandling av kroniska sår.
Inga allvarliga biverkningar som rapporterades i studien ansågs
orsakas av försöksprodukten. Läkemedelskandidaten kan kombineras med
den gängse sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller
potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av LL-37 fokuserar
initialt på venösa bensår men bolaget bedömer också att det finns god
potential att utveckla LL-37 även för diabetesfotsår.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-beviljas-pate...
https://mb.cision.com/Main/15813/2889878/1096325.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.