Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Promore Pharma: Promore Pharma beviljas patent för PXL01 i USA

STOCKHOLM, 12 november 2019 - Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider,
meddelade idag bolagets dotterbolag Pergamum AB erhållit beviljat
patent i USA för en farmaceutisk formulering innehållande
läkemedelskandidaten PXL01.

Promore Pharmas dotterbolag Pergamum äger de immateriella
rättigheterna till PXL01, som initialt utvecklas för att förebygga
postkirurgiska adherenser efter böjsenskirurgi. Det amerikanska
patentverket (USPTO) utfärdade i juni 2019 en "Notice of Allowance"
och patentet, vilket skyddar formuleringen av PXL01 i kombination med
högmolekylär hyaluronsyra, beviljas formellt idag (US 1 047 1129).
Patenttiden sträcker sig till åtminstone januari 2030.

"Detta är ett viktigt delsteg i vårt strategiska arbete för att skapa
ett långtgående immaterialrättsligt skydd för vårt innovativa
förskrivningsläkemedel för förebyggande av post-kirurgiska
adherenser", sade Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma. "I det arbetet
är det av största vikt att ha ett långgående patentskydd på världens
största läkemedelsmarknad", fortsatte han.

Utvecklingen av PXL01 fokuseras initialt på att förebygga adherenser
efter böjsenskirurgi i handen. Postkirurgiska adherenser utgör ett
betydande kliniskt problem efter de flesta kirurgiska procedurer, och
i synnerhet vid handkirurgi. Skador på böjsenor och kirurgisk
reparation kan orsaka sammanväxningar mellan sena och senskida vilket
begränsar senans glidfunktion, något som kan leda till nedsatt
rörlighet i det skadade fingret och en otillräcklig återhämtning i
funktion efter en skada. Allvarliga senskador drabbar årligen cirka 1
miljon patienter i de traditionella läkemedelsmarknaderna, varav
cirka 30% i handen. En stor andel patienter som drabbas av svåra
senskador återfår aldrig full rörlighet. Permanent begränsning av
rörlighet är särskilt påtaglig efter skador av senor i handen, där
upp till 50% av patienterna aldrig återfår komplett flexibilitet och
styrka.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 12 november 2019 kl 16.00.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla
flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för
kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market.

Om PXL01:

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein
(laktoferrin), som är en del av immunförsvaret. Detta protein och
dess fragment har flera verkningsmekanismer, bland annat en
immunomodulerande effekt samt ökning av den fibrinolytiska
aktiviteten. Det är välkänt att inflammation och fibrinformation är
två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning efter kirurgi.
Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga adherenser
efter böjsenskirurgi. I den fas II-studie som genomförts i flera
länder i EU visade PXL01 god effekt och säkerhet. Promore Pharma
förbereder en klinisk fas III-studie - PSHU03 - i EU och Indien,
vilken avser att utgöra underlag för marknadsgodkännande i EU.
Studien planeras som en randomiserad dubbelblind studie med drygt 600
patienter med böjsensskador i handen, där engångsbehandling med PXL01
i två olika doser jämförs med placebo.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-beviljas-pate...
https://mb.cision.com/Main/15813/2959178/1139605.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.