Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-06

Promore Pharma: Promore Pharma har genomfört prövarmöte för HEAL LL-37 i Polen

STOCKHOLM, 6 september 2018 -- Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider,
meddelar att bolaget stått värd för ett prövarmöte för HEAL-studien
den 4-5 september 2018 i Warszawa, Polen. Den kliniska prövningen är
en fas IIb-studie (HEAL) med bolagets läkemedelskandidat LL-37 för
behandling av venösa bensår.

Mötet samlade läkare, studiesköterskor och studiesamordnare från
samtliga kliniker i Polen, vilka kommer att delta i HEAL LL-37, samt
representanter från Promore Pharma och kontrakts-forskningsföretaget
(CRO) PCG Clinical Services och underleverantören EastHORN Clinical
Services. Totalt deltog ett trettiotal personer i mötet som hölls i
Warszawa, Polen. Syftet var att träffa studiepersonal från de
deltagande klinikerna och gå igenom HEAL-studien för att säkerställa
att den genomförs i enlighet med det kliniska studieprotokollet,
riktlinjer och gällande regler.

"Det är med stor tillförsikt som vi samlat detta team av världsledande
forskare och läkare som kommer att delta i vår kliniska prövning av
LL-37 för behandling av venösa bensår. Detta är ett av de sista
förberedande stegen för att kunna påbörja rekryteringen av patienter
till denna studie i Polen", sade Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

Promore Pharmas fas IIb-studie med LL-37, HEAL (A Study in Patients
with Hard-to-Heal Venous Leg Ulcers to Measure Efficacy and Safety of
Locally Administered LL-37) avser att inkludera ca 120 patienter i
Sverige och Polen med venösa bensår. Studien inleds med en tre veckor
lång placebobehandling för att identifiera patienter som är
underbehandlade och därmed inte har ett kroniskt sår. Därefter delas
patienterna in i tre armar, två armar där patienterna får LL-37 i två
olika doser och en placeboarm. Behandling pågår i tretton veckor, två
till tre gånger per vecka i samband med ordinarie såromläggning.

Studien är randomiserad och dubbelblind. Primärt uppföljningskriterium
är andel patienter som når komplett läkta sår, vilket är vad
regulatoriska myndigheter kräver för marknadsgodkännande. Därutöver
studeras effekten av LL-37 på läkning av venösa bensår utifrån flera
sekundära uppföljningskriterier, bland annat lokal tolerabilitet och
säkerhet för LL-37. Uppföljning sker i fyra månader efter avslutad
behandling.

Venösa bensår utgör den största kategorin av kroniska, svårläkta sår
och är en stor utmaning för patienter och sjukvårdssystem eftersom de
är vanligt förekommande, kostsamma att behandla, återkommande och kan
bestå i månader och år. Det bedöms finnas 13-18 miljoner patienter på
de traditionella läkemedelsmarknaderna. Standardbehandling utgörs av
kompressionsbehandling och det finns idag inga godkända läkemedel för
venösa bensår. Enbart i Europa uppskattas vårdkostnaden för venösa
bensår uppgå till minst 15 miljarder EUR per år.

För ytterligare information, kontakta

Jonas Ekblom, VD

Phone: [+46] 736 777 540

Email: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Phone: [+46] 708 55 38 05

Email: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas
för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk
fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser
även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra
angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på
hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq
First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om LL-37:

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid, strukturellt härledd
från den C-terminala delen av det humana antimikrobiella proteinet
cathelicidin (hCAP18) och stimulerar flera celltyper i
sårläkningsprocessen, inklusive keratinocyter och fibroblaster. I den
fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår visade
LL-37 i sin mest effektiva dos, en läkning av den relativa sårytan på
över 75% efter en månads behandling, vilket indikerar en högre effekt
än vad som rapporterats för någon annan behandling av kroniska sår.
Inga allvarliga biverkningar som rapporterades i studien ansågs
orsakas av försöksprodukten. Läkemedelskandidaten kan kombineras med
den gängse sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller
potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av LL-37 fokuserar
initialt på venösa bensår men bolaget bedömer också att det finns god
potential att utveckla LL-37 även för diabetesfotsår.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-har-genomfort-...
http://mb.cision.com/Main/15813/2609763/903943.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.