Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Promore Pharma: Promore Pharma har inkluderat första patient i HEAL LL-37 i Polen

STOCKHOLM, 1 oktober 2018 -- Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider,
meddelar att första patient inkluderats i bolagets fas II-studie
(HEAL) med bolagets läkemedelskandidat LL-37 för behandling av venösa
bensår. Patienten behandlas vid Klinika Flebologii i Warszawa.

Promore Pharmas fas IIb-studie med LL-37, HEAL (A Study in Patients
with Hard-to-Heal Venous Leg Ulcers to Measure Efficacy and Safety of
Locally Administered LL-37) avser att inkludera ca 120 patienter i
Sverige och Polen med venösa bensår. Studien är randomiserad och
dubbelblind. Primärt uppföljningskriterium är andel patienter som når
komplett läkta sår, vilket är vad regulatoriska myndigheter kräver
för marknadsgodkännande. Därutöver studeras effekten av LL-37 på
läkning av venösa bensår utifrån flera sekundära
uppföljningskriterier, bland annat lokal tolerabilitet och säkerhet
för LL-37.

"Jag är mycket glad att den första patienten rekryterats i
HEAL-studien" sade Docent Jan Apelqvist, vid Diabetes fot centrum
endokrinologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus (SUS) och
ko-ordinerande prövare för HEAL-studien. "Det finns få godkända
läkemedel tillgängliga för dessa patienter och nuvarande behandlingar
för behandling av venösa bensår är otillfredsställande. Behovet att
utveckla nya strategier och behandlingar för kroniska sår är därför
mycket angeläget, för att hjälpa patienterna och minska bördan på
sjukvården på ett effektivt och kostnadsgynnsamt sätt" fortsatte han.

Studien inleds med en tre veckor lång placebobehandling för att
identifiera patienter som är underbehandlade och därmed inte har ett
kroniskt sår. Därefter delas patienterna in i tre armar, två armar
där patienterna får LL-37 i två olika doser och en placeboarm.
Behandlingen ges två till tre gånger per vecka i samband med
ordinarie såromläggning och pågår under totalt tretton veckor.
Uppföljning sker fyra månader efter avslutad behandling.

Venösa bensår utgör den största kategorin av kroniska, svårläkta sår
och är en stor utmaning för patienter och sjukvårdssystem eftersom de
är vanligt förekommande, kostsamma att behandla, återkommande och kan
bestå i månader och år. Det bedöms finnas 13-18 miljoner patienter på
de traditionella läkemedelsmarknaderna. Standardbehandling utgörs av
kompressionsbehandling och det finns idag inga godkända läkemedel för
venösa bensår. Enbart i Europa uppskattas vårdkostnaden för venösa
bensår uppgå till minst 15 miljarder EUR per år.

För ytterligare information, kontakta

Jonas Ekblom, VD

Phone: [+46] 736 777 540

Email: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Phone: [+46] 708 55 38 05

Email: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 09.00 CET.

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera
läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för
kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

Om LL-37:

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid, strukturellt härledd
från den C-terminala delen av det humana antimikrobiella proteinet
cathelicidin (hCAP18) och stimulerar flera celltyper i
sårläkningsprocessen, inklusive keratinocyter och fibroblaster. I den
fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår visade
LL-37 i sin mest effektiva dos, en läkning av den relativa sårytan på
över 75% efter en månads behandling, vilket indikerar en högre effekt
än vad som rapporterats för någon annan behandling av kroniska sår.
Inga allvarliga biverkningar som rapporterades i studien ansågs
orsakas av försöksprodukten. Läkemedelskandidaten kan kombineras med
den gängse sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller
potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av LL-37 fokuserar
initialt på venösa bensår men bolaget bedömer också att det finns god
potential att utveckla LL-37 även för diabetesfotsår.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-har-inkluderat...
http://mb.cision.com/Main/15813/2632108/918742.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.