Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-03

Promore Pharma: Promore Pharma planerar att bredda den terapeutiska peptiden PXL01 att också inkludera ärrbildning på hud

STOCKHOLM, 3 september, 2018 -- Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider,
meddelade idag att bolaget planerar att utöka bolagets ledande
projekt, PXL01, en peptid med förmåga att förebygga adherenser och
ärr, för att undersöka läkemedelskandidatens möjlighet att förebygga
ärrbildning på hud.

PXL01 befinner sig för närvarande i klinisk fas III för förebyggande
av post-kirurgiska adherenser efter senreprationer i handen. Promore
Pharma planerar nu för en klinisk fas I/II-studie inom ärrbildning på
hud. Studien kommer att genomföras i Sverige och koordineras av
Fredrik Huss, docent i plastikkirurgi vid Uppsala Universitet.

"Ärrbildning på hud utgör ett stort medicinskt behov. Det finns sätt
att behandla existerande ärr. Det finns dock inga produkter på
marknaden avsedda för att förebygga utvecklingen av ärr", sa Dr.
Fredrik Huss.

"PXL01 verkar ha unika egenskaper vilket gör substansen till en
lovande kandidat för vidare undersökning avseende förmåga att
förebygga ärrbildning. Jag är därför entusiastisk och hoppfull över
Promore Pharmas forsknings- och utvecklingsinitiativ inom detta
område, fortsatte han.

Ärr på huden uppstår normalt efter kirurgiska ingrepp, såsom
plastikkirurgi och kejsarsnitt, samt trauma, brännskador och
infektioner. Det uppskattas att 100 miljoner människor utvecklar ärr
efter trauma eller planerad kirurgi varje år på de traditionella
läkemedelsmarknaderna.

Det kan också noteras att en stor del av denna population behöver
kirurgisk behandling för sina ärr på grund av estetiska eller
funktionella nedsättningar. Konsumentundersökningar visar att en
mycket ansenlig andel av plastikkirurgipatienter skulle betala för
att minska eller förhindra ärrbildning. Den globala
ärrbehandlingsmarknaden förväntas 2025 nå ett värde av 30 miljarder
EUR enligt flera oberoende rapporter. Idag finns inga
förskrivningsläkemedel för att förhindra ärrbildning.

"Vi är entusiastiska över att expandera teknologiplattformen PXL01
till att också inkludera ärrbildning på hud," sa Jonas Ekblom, VD för
Promore Pharma.

"Det finns ett antal potentiella medicinska tillämpningar för PXL01,
vilka vi avser adressera genom såväl egna investeringar som genom
strategiska samarbeten", fortsatte han.

Promore Pharmas pipeline består av terapeutiska peptider vilka
representerar potentiellt medicinskt värde inom ett antal olika
indikationer. Den aggregerade marknadspotentialen för Promore Pharmas
produktkandidater uppgår till mer än 1 miljard EUR årligen, när
möjligheter till indikationsbreddning, som till exempel diskbråck,
ärrbildning på hud och postkirurgiska adherenser efter andra minimalt
invasiva kirurgiska ingrepp inkluderas.

Tidigare i år annonserade Promore Pharma ett samarbete med
PharmaResearch Products Ltd i Korea rörande användning av PXL01 för
att förebygga fibroser efter kirurgisk behandling av diskbråck
(Degenerative disc disorder, DDD).

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas
för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk
fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser
även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra
angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på
hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq
First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om ärrbildning på hud och adherenser

Ett dermalt (kutant) ärr är ett område med fibrös vävnad som ersätter
normal hud i sårläkningsprocessen i huden liksom alla andra organ och
vävnader i kroppen. Med undantag för mycket små lesioner resulterar
alla sår (till exempel efter trauma, sjukdom eller kirurgi) i någon
form av ärr eller adherenser. Inflammation och fibrinbildning är två
grundläggande mekanismer som bidrar till ärr och adherenser och tycks
accelerera i samband med vävnadsinflammation. Efter större sår eller
snitt tenderar ärren att bli permanenta och när de uppstår på huden
resulterar de ofta i kosmetiska besvär.

Om PXL01:

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein
(laktoferrin), som är en del av immunförsvaret. Detta protein och
dess fragment har flera verkningsmekanismer, bland annat en
immunomodulerande effekt samt ökning av den fibrinolytiska
aktiviteten. Det är välkänt att inflammation och fibrinformation är
två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning efter kirurgi.
Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga adherenser
efter böjsenskirurgi, men peptiden kan antas användas för behandling
av ett stort antal sjukdomar och tillstånd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-planerar-att-b...
http://mb.cision.com/Main/15813/2606829/901844.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.