Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-07

Promore Pharma: Promore Pharma utlicensierar PXL01 för ryggradskirurgi till PharmaResearch Products Ltd

Avtalet innebär en expansion av bolagens strategiska allians

STOCKHOLM, 7 maj 2018 -- Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider,
meddelade idag att det koreanska företaget PharmaResearch Products
Ltd. ("PRP") kommer att finansiera utvecklingen av PXL01 för att
förebygga fibroser efter ryggradskirurgi. Som motprestation erhåller
PRP en global kommersiell licens för PXL01 för denna indikation.
Licensen är ett första steg av indikationsbreddning för PXL01.

Promore Pharma meddelade idag att PRP kommer att fullt ut finansiera
utvecklingen av PXL01 för att förebygga fibroser efter kirurgisk
behandling av diskbråck (Degenerative disc disorder, DDD). Avtalet
ger Promore Pharma en andel i eventuella milstolpsbetalningar till
PRP och en tvåsiffrig royaltyersättning från den globala
försäljningen av produkten. Som en del i det ursprungliga avtalet
mellan de två företagen från mars 2016 fick PRP rätten att utveckla
och kommersialisera en medicinskteknisk produkt för ryggradskirurgi
för vissa asiatiska marknader. Dagens meddelande innebär en
utvidgning av detta strategiska samarbete och inkluderar en licens
att även utveckla en läkemedelsprodukt för hela världen och därigenom
stödja Promore Pharmas fortsatta etablering som ett bolag i klinisk
fas.

"Med ett brett urval av tillämpningar på marknaden för
sårvårdsprodukter som idag omsätter cirka 18 miljarder USD har
Promore Pharmas produktportfölj potential att tillgodose stora behov
för många indikationer och åtskilliga stora patientgrupper över hela
världen", sade Jonas Ekblom, VD och koncernchef för Promore Pharma.

Diskbråck är en av de vanligaste orsakerna till smärta i ländrygg och
nacke och påverkar cirka 30 miljoner människor världen över varje år.
Den globala marknaden för ryggmärgsfusion och spinalkirurgi,
överstiger idag 7 miljarder USD, vilket inte inkluderar minimalt
invasiva spinala medicintekniska produkter enligt GlobalData.
Behandlingar som sjukgymnastik eller anti-inflammatoriska läkemedel
kan ge tillräcklig lindring av symptom. Kirurgi rekommenderas dock
vanligen om de traditionella behandlingsalternativen inte innebär
minskade symptom inom två till tre månader. Postkirurgiska epidurala
fibroser (ärr) är en vanlig anledning till att kirurgisk behandling
av diskbråck inte medför ett lyckat resultat. Samtidig användning av
ett läkemedel som förebygger ärrbildning i samband med operationen
kan därför öka sannolikheten för ett framgångsrikt utfall av
ingreppet.

"Vi ser den breda medicinska användningen för den terapeutiska
peptiden PXL01 och potentialen för flera banbrytande produkter som
baseras på Promore Pharmas utvecklingsplattform", sade Jung Sang-Soo,
VD och koncernchef för PRP. "Vi ser fram emot att använda vår
kapacitet och kunnande inom det framväxande biofarmaceutiska området
för tillsammans med Promore Pharma utveckla projektportföljen genom
klinisk utveckling med målet att leverera nya läkemedel för att
adressera stora medicinska behov", fortsatte han.

Promore Pharmas projektportfölj består av terapeutiska peptider, var
och en med ett stort medicinskt värde i ett stort antal olika
indikationer. För närvarande utvecklar Promore Pharma PXL01 i en fas
III-studie för förebyggande av adherenser vid sen- och
nervreparation. Den aggregerade marknadspotentialen för Promore
Pharmas produktkandidater uppgår till mer än 1 miljard USD årligen,
om även möjligheter till indikationsbreddning, som till exempel
diskbråck, ärrbildning på hud och postkirurgiska adherenser efter
andra minimalt invasiva kirurgiska ingrepp, inkluderas. "Det finns
många potentiella medicinska tillämpningar för PXL01, men Promore
Pharma har begränsade resurser och vi anser därför att investeringar
i vår teknologi och våra produkter från strategiska och kompetenta
partners som PRP är en attraktiv möjlighet för oss att bredda
användningen av vår teknologibas, och på så sätt höja värdet av vårt
bolag", sade Jonas Ekblom.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 08.30 CET.

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas
för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk
fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser
även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra
angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på
hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq
First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om PXL01:

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein
(laktoferrin), som är en del av immunförsvaret. Detta protein och
dess fragment har flera verkningsmekanismer, bland annat en
immunomodulerande effekt samt ökning av den fibrinolytiska
aktiviteten. Det är välkänt att inflammation och fibrinformation är
två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning efter kirurgi.
Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga adherenser
efter böjsenskirurgi, men peptiden kan antas användas för behandling
av ett stort antal sjukdomar och tillstånd.

Om PharmaResearch Products Ltd

PharmaResearch Products Ltd. är ett sydkoreanskt biofarmaceutiskt
Företag med huvudkontor i Seongnam-si, Gyeonggi-do. PharmaResearch
Products Ltd. ligger i fronten inom forskning och utveckling av
regenerativ medicin i Sydkorea och fokuserar på att utveckla
omfattningen av forsknings-, utvecklings- och
tillverkningsaktiviteter i viktiga marknader i hela världen. För
närvarande marknadsför och säljer man flera unika produkter,
inklusive produktlinjen Rejuran. PharmaResearch Products Ltd är
noterat på KOSDAQ.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-utlicensierar-...
http://mb.cision.com/Main/15813/2514545/836436.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.