Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Promore Pharma: Promore Pharma utser Erik Magnusson till CFO

STOCKHOLM, 28 maj 2020 - Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider,
tillkännager idag utnämningen av Erik Magnusson till CFO för bolaget.
Erik har omfattande yrkeserfarenhet från finansmarknaderna och
hälsovårdssektorn. Han kommer närmast från Coop Online, där han har
haft befattningen Ekonomichef/Business Controller sedan 2016.

Erik Magnusson tillträder befattningen i augusti 2020 och ersätter
därmed bolagets nuvarande CFO Jenni Björnulfson som i april meddelade
att hon lämnar bolaget för ett uppdrag i ett annat bolag. Jenni
Björnulfson finns tillgänglig för bolaget fram till slutet av
september för att möjliggöra en smidig övergång.

"Vi är glada över att välkomna Erik till Promore Pharmas
ledningsgrupp" säger Jonas Ekblom, VD och koncernchef för Promore
Pharma. "Vi uppskattar den mycket relevanta expertis och erfarenhet
som Erik för med sig i denna spännande period i bolagets utveckling"
fortsatte han.

Erik Magnusson, född 1961, började sin karriär på finansmarknaden där
han framförallt arbetat med aktieanalys i mer än 15 år inom
Nordbanken, Aros Fondkommission och ABG Sundal Collier, där han också
var partner. Han har därefter varit CFO, Business Development
Executive och Business Controller i företag som Capio, Sentoclone,
Aleris och Systembolaget. Han kommer närmast från Coop, där han varit
business controller och ekonomichef för onlineverksamheten.

Promore Pharmas mål är att utveckla flera läkemedel till att bli de
första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för
behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed
stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sen klinisk
utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de
baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande
projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga
postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds
för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi
i handen. Ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera
läkning av kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie (HEAL
LL-37) på patienter med svårläkta venösa bensår. Målsättningen är att
kommunicera data från HEAL LL-37 före slutet av innevarande år.

För mer information

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera
läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som
utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning,
förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår
böjsenskirurgi i handen. Ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att
stimulera läkning av kroniska sår, genomgår en klinisk fas IIb-studie
på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda
möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-utser-erik-ma...
https://mb.cision.com/Main/15813/3122237/1255195.pdf

Författare Cision News