Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Promore Pharma: Promore Pharmas årsredovisning för 2019 publicerad

STOCKHOLM, 5 maj 2020 - Årsredovisningen för Promore Pharma AB (publ)
avseende 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF version på bolagets hemsida
under:

https://www.promorepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Tryckta årsredovisningar kan beställas från Promore Pharma AB,
Fogdevreten 2, 171 65 Solna eller via e-mail: info@promorepharma.com

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 5 maj 2020 kl 16.00.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.
Tel: [+46] 8 121 576 90
E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla
flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och
ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som
genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att
stimulera läkning av kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas
IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även
goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra
angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på
hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharmas-arsredovisni...
https://mb.cision.com/Main/15813/3104535/1242259.pdf

Författare Cision News