Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

PROMORE PHARMA: RESULTATET SJÖNK TILL -7 MLN KR (-5,5) 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Promore Pharma, med verksamhet inom ärrbildning
och sårvård, redovisar ett nettoresultat om -7,0 miljoner kronor för det
första kvartalet 2020 (-5,5).

Resultatet per aktie blev -0:19 kronor (-0:27). Nettoomsättningen kom in på
nollstrecket, att jämföra med 0,5 miljoner kronor för motsvarande kvartal i
fjol.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15 miljoner kronor (-4,4) med
likvida medel på 45,9 miljoner kronor vid utgången av det första kvartalet.

Under kvartalet uppnådde bolaget sitt mål om att inkludera cirka 120
behandlade patienter i sin kliniska fas 2b-studie, Heal LL-37 med
ropocamptide, som avser en ny behandling av venösa bensår.

"Sammantaget ger våra framsteg inom bolagets forskningsprogram mig gott hopp
om att vi har en spännande tid framför oss. Vi väntar nu främst på resultat
från vår kliniska prövning med ropocamptide, Heal LL-37, där vi räknar med
att ha resultat mot slutet av året", skriver vd Jonas Ekblom i rapporten.

---------------------------------------
Anthony Livebrant +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News