Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-09

Promore Pharma: Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Promore Pharma

STOCKHOLM, 9 november, 2018 -- Promore Pharma AB (publ) meddelade idag
valberedningens sammansättning inför årsstämma 2019, vilken kommer
att hållas tisdagen den 21 maj 2019. Valberedningen ska, enligt
beslutade principer för valberedningens tillsättning, bestå av
styrelseordförande och en representant för var och en av de tre
största aktieägarna i bolaget.

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till val av
styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden
och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och
arvodering av revisorer. Valberedningen ska utgöras av
styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre
största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av
september månad 2018.

I enlighet med detta har följande ledamöter utsetts:

· Göran Pettersson, Styrelsens ordförande
· David Sundin, som representant för Midroc New Technology
· Graham Fagg, som representant för Rosetta Capital
· Per Lönn, som representant för PharmaResearch Products

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.
Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till
valberedningen kan göra detta via e-post till info@promorepharma.com.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera
läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för
kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/valberedning-utsedd-infor-ars...
http://mb.cision.com/Main/15813/2668061/941884.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.