Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-04

Q-linea: Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT
LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE
VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") meddelar att
stabiliseringsåtgärder har utförts i Q-linea AB (publ) ("Q-linea"
eller "Bolaget"). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga
ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.
Övertilldelningsoptionen kommer ej att utnyttjas.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på
Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") har Carnegie möjlighet, i egenskap
av Sole Global Coordinator, att genomföra transaktioner i syfte att
hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat
fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm,
OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst
under perioden som började på första dag för handel i Bolagets aktier
på Nasdaq Stockholm, det vill säga den 7 december 2018, och avslutas
senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock
inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har
heller inte lämnat några garantier att stabilisering skulle
genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst
utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat
genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i
Erbjudandet.

Styrelsen i Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Sole
Global Coordinator vilken kunde utnyttjas helt eller delvis under 30
kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på
Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare högst 1 213 235 aktier,
motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som
omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i
Erbjudandet, det vill säga 68 SEK, för att täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet. Dessa aktier allokerades
till investerare före första dag för handel i Bolaget varefter
aktierna kunde användas för stabiliseringsändamål eller för att täcka
eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Sole Global
Coordinator meddelar nu att Övertilldelningsoptionen inte kommer att
utnyttjats och följaktligen kommer 1 213 235 aktier i Q-linea, som
Sole Global Coordinator har lånat av Nexttobe AB i syfte att täcka
övertilldelning i samband med Erbjudandet att återlämnas inom kort.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga
ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan
följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har
genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med
pressmeddelande den 18 december 2018. Samtliga transaktioner under
stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga
stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges
nedan. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08- 588
688 00).

+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats|
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-07|620 000 |68,00 |66,20 |67,4507 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-10|157 469 |67,70 |65,92 |66,4585 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-11|100 050 |66,50 |65,55 |65,9013 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-12|45 398 |66,00 |62,94 |64,7485 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-13|9 323 |65,11 |64,50 |64,9323 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-14|9 035 |67,00 |65,20 |66,4460 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-17|24 571 |67,55 |65,20 |66,0225 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-18|9 509 |67,00 |65,50 |66,3926 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-19|19 109 |65,50 |64,80 |65,0692 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-20|17 674 |65,10 |63,00 |64,2632 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-21|28 150 |64,00 |61,60 |62,3806 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-27|35 578 |62,00 |58,50 |59,9823 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-28|20 331 |60,50 |58,89 |59,8362 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-01-02|40 673 |62,53 |61,00 |61,7146 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-01-03|38 210 |62,30 |60,40 |61,0722 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-01-04|38 155 |66,10 |60,73 |62,1556 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, CFO och IR

E-post: anders.lundin@qlinea.com

Telefon: +46 706 00 15 20

www.qlinea.com

Denna information är sådan information som Q-linea är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.
Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 4 januari 2019, kl. 19.30 (CET).

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller
skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet
med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA
utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering
enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har
lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett
prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/0CF7D68800B253A3E0...
https://mb.cision.com/Main/17731/2711497/971814.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.