Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

Q2 2021: Stark omsättnings- och resultatökning

• Omsättningen ökade till 2.786 MSEK (2.307)
• Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 336 MSEK (269) exkl. positiv engångspost om 50 MSEK
• EBITA­marginalen uppgick till 12,1 procent (11,7) exkl. engångspost
• Resultat efter skatt ökade till 291 MSEK (207)
• Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,90 SEK (0,78) exkl. engångspost
• Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,08 SEK (0,78)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 346 MSEK (685)

– Samtliga våra affärsområden uppvisade fortsatt tillväxt under det andra kvartalet, vilket resulterade i att koncernens nettoomsättning ökade med 11 procent justerat för valuta och förvärv, konstaterar Christer Wahlquist, vd och koncernchef i Nolato. Trots viss kostnadsinflation och komponentbrist har vårt fokus på effektivitet och produktivitet givit önskad effekt och bidragit till Nolatos hittills högsta resultat för ett enskilt kvartal.

Medical Solutions omsättning uppgick till 1.021 MSEK (700), justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med 2 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 24 procent till 124 MSEK (100) och EBITA-marginalen uppgick till 12,1 procent (14,3).

– EBITA-marginalen har påverkats av en utspädningseffekt från det under tredje kvartalet 2020 förvärvade GW Plastics, kommenterar Christer Wahlquist. Efterfrågan har varit god inom de flesta områdena, men inom diagnostik har tillväxten dock begränsats av tillgänglig kapacitet. Inom kirurgi har volymerna fortsatt påverkats negativt av uppskjutna operationer på grund av pandemin, även om vi sett en sekventiell ökad efterfrågan under kvartalet.

– Den planerade expansionen av produktionskapacitet i Schweiz, Ungern, Polen, USA och Sverige fortgår enligt plan.

Integrated Solutions omsättning ökade till 1.186 MSEK (1.149). Justerat för valuta ökade omsättningen med 12 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 154 MSEK (166) och EBITA-marginalen till 13,0 procent (14,4).

– Omsättningen har drivits av en fortsatt stark tillväxt inom Vaporiser Heating Products (VHP) tillsammans med en stabil utveckling inom EMC, säger Christer Wahlquist. I enlighet med vår tidigare bedömning taktade volymerna för VHP upp under kvartalet, samtidigt som EMC-verksamheten har gynnats av såväl 5G-utbyggnaden som våra satsningar inom fordonssektorn. Vi bedömer en fortsatt god omsättningstillväxt för både VHP och EMC även under tredje kvartalet, jämfört med årets andra kvartal. Dock finns risker för störningar på grund av tillfälliga brister av elektronikkomponenter.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 580 MSEK (459), justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med hela 22 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade kraftigt till 62 MSEK (11) och EBITA-marginalen till 10,7 procent (2,4).

– Föregående år påverkades efterfrågan från fordonsindustrin kraftigt genom våra kunders nedstängningar under delar av andra kvartalet. Även i år har andra kvartalet påverkats negativt av störningar i försörjningsledet, där brister på komponenter har tvingat vissa kunder att stänga eller reducera produktionskapaciteten under kortare perioder, kommenterar Christer Wahlquist. Genomförda effektiviseringsåtgärder har dock påverkat resultat och marginal positivt.

Sammantaget uppgick koncernens omsättning under de första sex månaderna 2021 till 5.431 MSEK (4.372), vilket justerat för valuta och förvärv är en ökning med hela 15 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 644 MSEK (510) exklusive engångsposter och resultatet per aktie efter utspädning till 1,74 SEK (1,49). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 417 MSEK (612) och den finansiella ställningen är fortsatt stark.

Kontakt


För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340, per-ola.holmstrom@nolato.com

Om oss


Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.  www.nolato.se/IR

Denna information är sådan information som Nolato är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-20 14:00 CEST.

Bifogade filer


Nolato Q2 2021 Interim Rep Sve

Författare MFN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.