Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-05

QBNK Holding AB (publ): Analysguiden: Fortsatt stark tillväxt för QBNK

QBNK får internationellt erkännande och årets första kvartal bekräftar
fortsatt tillväxt. Vidare genomför QBNK en nyemission och satsar på
den internationella marknaden.

Med bolag och myndigheter som målgrupp erbjuder QBNK en molnlösning
för hantering och lagring av bilder, filmer och presentationer.
Molnlösningen är integrerad med publicerings- och redigeringsprogram
och avser att effektivisera användarens verksamhet. QBNK:s produkt
har nyligen uppmärksammats av den amerikansk mjukvarurådgivaren
Capterra, som baserat på popularitet placerar bolagets lösning som
nummer ett i Norden och nummer elva i världen.

Under de senaste fyra åren har QBNK haft en årlig tillväxt mellan 30
och 40 procent och försäljningssiffrorna från årets första kvartal
bekräftar en fortsatt tillväxt. Försäljningen ökade med cirka 22
procent jämfört med samma period föregående året. Redovisat
koncernresultat var dock negativt och förklaras av avskrivningar,
stigande marknadsförings- och försäljningskostnader samt
engångskostnader relaterade till bland annat det planerade listbytet
från Aktietorget till First North.

Bolaget är aktiv på en växande marknad och har som målsättning att
senast år 2017 omsätta 100 miljoner kronor. För att täcka stigande
kostnader och möjliggöra fortsatt aggressiv tillväxtstrategi genomför
bolaget en nyemission. En fulltecknad nyemission stärker bolagets
kassa med cirka 11,9 miljoner kronor.

Vi ser stor potential i bolagets verksamhet som inte avspeglas i
dagens aktiekurs (1,03 kronor). Vi håller därför fast vid
rekommendationen Köp med en riktkurs på 2,92 kronor.

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD
carl.petruson@qbank.se
0702-16 17 20

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK's affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade
produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget
utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har
haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/qbnk-holding-ab--publ-/r/analysguiden-fortsatt...
http://mb.cision.com/Main/10299/9768683/375992.pdf

Författare WKR