Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-21

Qbrick tecknar avtal med STIL i Danmark

Qbrick AB (publ) har via sitt danska dotterbolag Qbrick ApS tecknat avtal med STIL, Styrelsen for IT og læring, som är en del av utbildningsdepartementet i Danmark. Avtalet avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både livesändningar och förinspelat material. Avtalet gäller initialt 12 månader. Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, stärker bolagets position på den danska marknaden samt gentemot offentlig sektor.

STIL har som syfte att främja utbildning av studenter i Danmark av alla demografier med hjälp av IT, digitalisering och data. Genom att samarbeta med Qbrick kommer STIL att kunna erbjuda moderna och specialanpassade upplevelser i form av interaktiva livesändningar samt arkiverat videomaterial från konferenser och events.

STIL kommer till exempel att använda Qbricks plattform för att skapa interaktivitet kring en större digital konferens genom att kommunicera med deltagarna via chatt, frågor och omröstningar. Video från konferensen och alla digitala interaktioner kommer sparas för att de som vill se sändningen i efterhand och därmed också uppleva allt interaktivt innehåll och alla höjdpunkter som skapades som ett resultat.

De interaktiva funktionerna som görs möjliga med hjälp av Qbricks videoplattform kan STIL sedan komma att använda för olika engagemangsändamål och interaktiviteten kan därmed tjäna ett eget värdeskapande syfte utöver den kunskap som förmedlas av talarna via video genom ökat engagemang bland de digitala deltagarna framgent.

Genom att samarbeta med Qbrick avser STIL även att göra videoinnehållet mer användarvänligt för personer med funktionsvariationer som till exempel nedsatt hörsel genom automatisk undertextning (Speech2Text).

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Att kunna använda tvåvägskommunikation i utbildningssyfte är kritiskt för att skapa engagemang och ökat intresse. Unga människor som studenter är idag vana vid interaktiva upplevelser och det är förstås även viktigt att personer med funktionsvariationer i STILs målgrupp kan delta. När självaste IT-myndigheterna i ett land som Danmark väljer vår lösning så är det ju verkligen uppmuntrande för oss och ytterligare ett tecken på att våra tjänster håller högsta internationella klass.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se  

Bifogade bilder


PM STIL

Bifogade filer


Qbrick tecknar avtal med STIL i Danmark

Författare MFN