Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Qliro Group AB (publ.): Kommuniké från Qliro Groups årsstämma 2020

Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm
beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och
valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för året 2019.

Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt
årets resultat, totalt 953 187 190 kronor, förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2019.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Christoffer Häggblom, Andreas
Bernström, Lennart Jacobsen, Daniel Mytnik och Jessica Pedroni
Thorell. Vidare omvalde stämman Christoffer Häggblom som
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Den auktoriserade
revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta vara huvudansvarig
revisor.

Årsstämman fastställde arvode för arbetet i styrelsen och styrelsens
utskott samt till revisorn.

Årsstämman godkände nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även om ändringar av bolagsordningen som bland
annat tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den
ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter
styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt
genom att rösta per post före bolagsstämman, samt förlängde den tid
under vilken villkoret för bolagets namnbyte - till Nelly Group - ska
vara uppfyllt till 31 december 2020. Villkoret, som beslutades vid
extra bolagsstämman den 6 mars 2020, är att aktierna i dotterbolaget
Qliro AB ska tagits upp till handel vid Nasdaq Stockholm.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om emission
av stamaktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet i
Qliro Group vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett
revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Daniel Mytnik utsågs
till ordförande i revisionsutskottet och Lennart Jacobsen samt
Jessica Pedroni Thorell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet.

Daniel Mytnik utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och
Christoffer Häggblom samt Jessica Pedroni Thorell utsågs till
ledamöter i ersättningsutskottet. Vidare utsåg styrelsen Lennart
Jacobsen och Mathias Pedersen som Qliro Groups ledamöter i utskottet
för konsoliderad situation.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, Investor Relations
Telefon: 0736-511363
E-post: ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande
nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och
fintech-bolaget Qliro som erbjuder finansiella tjänster till handlare
och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
i mid-capsegmentet med kortnamnet "QLRO".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/qliro-group-ab--publ-/r/kommunike-fran-qliro-...
https://mb.cision.com/Main/53/3109501/1246178.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.