Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-29

QuiaPEG Pharmaceutical: Kommuniké från årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har den 29 maj
2019 hållit årsstämma.

Årsstämman fattade huvudsakligen beslut om att:

· fastställa bolagets resultat- och balansräkningar för
räkenskapsåret 2018 i enlighet med avgiven årsredovisning,

· att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag
innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och
att vinstmedel balanseras i ny räkning,

· bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018,

· att till ordinarie ledamöter välja omval av Marcus Bosson, Jonas
Jarvius, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander, Christian Krog-Jensen och
Steen Krøyer samt nyval av Johan von Kantzow. Steen Krøyer utsågs
till styrelsens ordförande,

· omvälja den auktoriserade revisorn Margareta Kleberg,
· godkänna principer för valberedningens sammansättning och arbete i
enlighet med valberedningens förslag,

· godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i enlighet med styrelsen förslag,

· godkänna nyemission av aktier med betalning genom kvittning till
Bert von Kantzows stiftelse respektive Hans von Kantzows stiftelse i
enlighet med styrelsens förslag. Teckningskursen per aktie uppgår
till 4,21 kronor, samt

· bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med
styrelsen förslag.

__________________________________________

Stockholm den 29 maj 2019

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/kommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/11543/2828499/1054064.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.