Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

QuiaPEG Pharmaceutical: Nyhetsbrev

Full steam ahead!

Bästa aktieägare,

Vill med dessa rader ge er en uppdatering om verksamheten i QuiaPEG
Pharmaceuticals.

För drygt en vecka sedan genomförde bolaget en riktad nyemission till
några befintliga aktieägare, bl.a. den holländska investeraren
Nyenburgh. Det är ett styrkebesked som visar att tilltron till
bolaget och dess inriktning är stor. Vi tog in 7 MSEK i samband med
nyemissionen och förhoppningsvis tillförs bolaget ytterligare 7 MSEK
under oktober månad i samband med lösen av den vidhäftade
teckningsoptionen.

Detta kapital tillsammans med befintlig kassa gör att vi kan gå vidare
som planerat med våra värdeskapande aktiviteter, som främst är
affärsutveckling (sälja licenser till teknologiplattformen
Uni-Qleaver®) och utveckling av vårt första läkemedelsprojekt,
PEG-liraglutid, QPG-1029 (en förbättrad version av originalläkemedlet
liraglutid¹).

På affärsutvecklingssidan pågår för närvarande många aktiviteter. Som
tidigare meddelats, undertecknade vi i slutet av förra året ett
Material Transfer Agreement, MTA, med ett asiatiskt läkemedelsbolag
rörande QPG-1029. Vi har nyss levererat material (pegylerad
liraglutid) till bolaget ifråga som nu inleder en utvärderingsperiod
för substansen.

Vidare fick vi under slutet av förra året en beställning på reagenser
baserade på Uni-Qleaver® från ett av de fem största globala
läkemedelsbolagen. Även här blir det spännande att invänta resultaten
från utvärderingen. Därutöver pågår ett antal seriösa diskussioner
med ytterligare potentiella licenstagare. Vi kommer givetvis att
hålla er kontinuerligt uppdaterade om utfallen av dessa diskussioner.
Det är onekligen en spännande tid framöver.

För några veckor sedan deltog undertecknad på konferensen Drug
Delivery Partnerships i USA. Där hölls många möten med potentiella
samarbetspartners/licenstagare och kontakterna följs nu upp och
förhoppningsvis kommer ytterligare utvärderingsavtal, MTAs, att
slutas under våren. Det kan konstateras att intresset för och behovet
av en teknologi såsom Uni-Qleaver® är betydande.

Intresset för plattformen kan delas in i de läkemedelsbolag som önskar
öka halveringstiden för sina läkemedelskandidater via frisättningsbar
pegylering och de bolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel,
och då främst inom onkologi, s.k. ADC (Antibody Drug Conjugates). I
det sistnämnda fallet används endast QuiaPEG's kemiska linker utan
någon peg.

På ovan nämnda konferens uttrycktes även ett stort intresse för
QPG-1029, som adresserar indikationsområdena diabetes och övervikt.
Såsom tidigare rapporterats och som den minnesgode kan erinra sig,
har vi i försök, både in vitro (i provrör) och in vivo (i
försöksdjur), bl.a. visat att QPG-1029:

· saknar biologisk aktivitet före frisättning av liraglutid, vilket
gör det till en s.k. prodrog² (öppnar upp möjligheten till ett
förenklat regulatoriskt förfarande)

· klyvs på ett förutsägbart sätt vid kroppens normala pH
· efter klyvning frisätter fritt liraglutid med full biologisk
aktivitet

· har väsentligt längre halveringstid än originalformen av
liraglutid, vilket indikerar en möjlig veckovis dosering av QPG-1029
istället för originalläkemedlets dagliga - en stor fördel för
patienterna.

Vi driver nu utvecklingen av QPG-1029 vidare med fortsatta
pre-kliniska försök för att sammanställa ett pre-kliniskt paket.
Kostnaderna under det närmaste halvåret beräknas vara förhållandevis
låga genom att vi arbetar med en känd substans och vi är väl medvetna
i teamet om hur vi driver processen framåt på ett kostnadseffektivt
sätt. Lägg därtill att vi, med tanke på pågående utvärdering av
QPG-1029 och affärsdiskussioner avseende projektet, eventuellt kommer
att ha möjlighet att relativt tidigt, om villkoren är de rätta,
utlicensiera QPG-1029 för en geografiskt begränsad marknad och
därigenom erhålla finansiering för den fortsatta utvecklingen av
QPG-1029. Till skillnad från många andra bolag har vi den stora
förmånen att äga en teknologiplattform som möjliggör utveckling av
ytterligare värdeskapande läkemedelsprojekt, förutom QPG-1029, i den
egna pipelinen varför vi har en opportunistisk inställning avseende
utlicensiering av QPG-1029.

Avslutningsvis är det glädjande att bolaget uppmärksammades i SvD
Börsplus analys för några veckor sedan. Det kanske största
frågetecknet i analysen handlade om finansieringen, vilken nu är,
tack vare den nyligen genomförda riktade nyemssionen, säkrad
tillsvidare.

Med förhoppning om en framgångsrik vår,

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com www.quiapeg.com

¹ Liraglutid är en s.k. GLP-1-analog (glucagon-like peptide) som
binder till och aktiverar GLP-1-receptorn, vilket resulterar i
glukosberoende, ökad insöndring av insulin samtidigt som
glukagonproduktionen minskar. Detta leder till en blodsockersänkande
effekt. I den blodglukossänkande mekanismen ingår även en mindre
fördröjning av magsäckens tömning. Liraglutid ger minskad kroppsvikt
och kroppsfettmassa genom mekanismer som ger minskad hunger och sänkt
energiintag. Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig
försäljning på ca 4 miljarder USD och grundpatentet går ut under
2022. Liraglutid har utvecklats av det globala läkemedelsbolaget Novo
Nordisk och säljs under varumärkena Victoza™ och Saxenda™ inom
indikationerna typ-2 diabetes respektive övervikt. Liraglutid
injiceras dagligen medan QPG-1029, baserat på resultaten, indikerar
en möjlig veckovis dosering, dvs en avsevärd förbättring för
patienter. (källa: Läkemedelsverket, Wikipedia och bolaget)

² En prodrog (eng. "prodrug") är ett inaktivt läkemedel i den form som
den tas. När prodrogen har kommit in i kroppen omvandlas den till den
aktiva formen. Omvandlingen sker genom att någon del av läkemedlets
kemiska struktur förändras. (källa: Wikipedia)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/nyhetsbrev,c2736996
https://mb.cision.com/Main/11543/2736996/988774.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.