Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-20

QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG undertecknar Letter of Intent med ett ledande asiatiskt bolag inom pegyleringsbranschen

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), "QuiaPEG", meddelar idag
att bolaget har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring)
med en asiatisk nyckelaktör inom pegyleringsbranschen avseende
tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter baserade på
QuiaPEGs pegyleringsteknologi*, som är utvecklad för att förbättra
olika läkemedels egenskaper.

Avsiktsförklaringen syftar till att nå ett strategiskt samarbetsavtal
och, om det ingås, är tänkt att omfatta inte bara tillverkning,
marknadsföring och försäljning av produkter baserade på QuiaPEGs
pegyleringsteknologi, utan även utvecklingssamarbete för ett eller
flera av QuiaPEGs interna läkemedelsprojekt, där samarbetspartnern
även tänks ta delar av utvecklingskostnaderna.

Målsättningen är att avtalet ska ingås och undertecknas under våren
2018 och när så skett kommer det och partnerns identitet att
offentliggöras.

- Avtalet, om och när det sluts, är ett bekräftande led i vår kommersialiseringsstrategi och skulle innebära att vi uppnår tids- och kostnadsbesparande synergier. QuiaPEGs unika, patenterade och patentsökta pegyleringsplattform skulle komplettera vår tilltänkta partners produktutbud, samtidigt som QuiaPEG skulle kunna dra nytta av samarbetspartnerns globala nätverk med redan existerande kunder, flera s.k. big-pharma bolag, vilka efterfrågat den typ av pegyleringsteknologi som QuiaPEG erbjuder, säger Marcus Bosson, VD.

* Pegylering innebär att en vattenlöslig polymer - PolyEtylenGlykol -
kopplas samman med ett läkemedel och därigenom förbättrar dess
egenskaper och effekter.

Om QuiaPEG och marknadspotentialen för pegylerade läkemedel

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för
läkemedel baserat på en patenterad s.k. drug-delivery plattform.
Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel
under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter.
Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på bolagets
unika och patenterade teknologiplattform. Sådana förbättrade och
patenterade versioner av godkända läkemedel brukar kallas för
biobetters. Några av fördelarna med biobetters är lägre
utvecklingsrisk (substansen är väl beprövad), förlängd patenttid,
prissättningsfördelar samt dataexklusivitet (12 år i USA, 8 år i EU).
Patenten för många biologiska läkemedel är på väg att gå ut, vilket
öppnar möjligheterna för biobetters.

Det finns idag mer än ett tio-tal pegylerade läkemedel på marknaden
som omsätter ca 7-8 miljarder dollar årligen. Under utveckling finns
även ett stort antal läkemedelsprojekt, som utnyttjar
pegyleringsteknologin och skulle vara betjänta av ett samarbete med
QuiaPEG. Marknadsbehovet för olika teknologier som förbättrar
befintliga läkemedels egenskaper är stort och växande. Pegylering
anses av många vara s.k. golden standard för att förbättra läkemedels
egenskaper. QuiaPEGs intäkter avses genereras via försäljning genom
partneravtal av produkter, som baseras på den patenterade teknologin,
licenser, som i vissa fall varit förenade med betalningar för
exklusiva licenser på uppemot 20-25 miljoner dollar per indikation,
samt royaltybetalningar. Vidare är intäkter från utlicensiering av
interna läkemedelsprojekt, s.k. biobetters, med väl dokumenterade
pre-kliniska data, en ytterligare möjlighet. Företag med patenterade
teknologiplattformar kan även tänkas bli förvärvsobjekt för större
bolag.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december, 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/quiapeg-undertecknar-...
http://mb.cision.com/Main/11543/2418761/769587.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.