Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Quickbit eu AB: Ett kvartal påverkat av Coronaviruset

Coronvirusets spridning medförde att vissa kunders efterfrågan
minskade men QuickBit lyckades ändå uppnå en omsättning om 1,3
miljarder kronor. Under tredje kvartalet slutfördes även arbetet med
de nya strategiska prioriteringarna och dessutom togs ett viktigt
steg mot lansering av kort och app som kommer att ske under hösten.

Tredje kvartalet, 1 januari-31 mars 2020 i sammandrag
· Nettoomsättningen uppgick till 1 297,6 Mkr (992,9).

· Rörelseresultatet uppgick till 18,1 Mkr (17,8).

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,24 kronor (0,27).

· QuickBit förvärvade en option som ger möjlighet att senast 31
december 2020 förvärva Digital Currency Services B.V.

· Den 27 januari 2020 ingick QuickBit avtal om förvärv av BitRate
Invest OÜ. Förvärvet slutfördes den 1 april 2020.

· QuickBit har ingått avtal om nya villkor med sin inlösenpartner.
Avtalsvillkoren gäller retroaktivt från den 1 januari 2020.

· QuickBit förstärkte bolagsledningen. De nya medlemmarna av
bolagsledningen är Simon Afeworki (Head of Finance), Minou Britmer
(Head of Accounting) samt Ejub Bicic (Chief Product Officer och tf.
Chief Technology Officer). Samtidigt lämnade koncernchef Jörgen
Eriksson sin tjänst på egen begäran. Samtliga förändringar trädde i
kraft den 1 mars 2020.

· Den nuvarande osäkra ekonomiska utvecklingen har medfört en mer
svårbedömd riskprofil i bolagets transaktionsflöden. Som en effekt av
detta har styrelsen i QuickBit tagit beslut om att göra en
reservering för eventuella framtida förluster på
kreditkortstransaktioner. Reserveringen uppgår till 10 Mkr och
belastar bruttoresultatet för det tredje kvartalet.

Perioden, 1 juli 2019-31 mars 2020 i sammandrag
· Nettoomsättningen uppgick till 3 742,9 Mkr (1 539,3).
· Rörelseresultatet uppgick till 80,4 Mkr (19,7).

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,10 kronor (0,30).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)
serod@quickbit.eu
+46 73 157 63 33

------------------------------------

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att
fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag.
Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i
kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för
människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra
drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen - Stockholm, Gibraltar,
Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på
NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.eu

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 maj 2020 klockan 08.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab/r/ett-kvartal-paverkat-av-coro...
https://mb.cision.com/Main/16312/3116365/1250820.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.