Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-23

QUICKCOOL: AVNOTERAS FRÅN SPOTLIGHT, SISTA HANDELSDAG 17/4

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight Stock Market har beslutat att
Quickcools finansiella instrument ska avnoteras från Spotlight. Sista dag för
handel kommer vara den 17 april 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 29 augusti 2019 placerades Quickcool finansiella instrument på
observationslistan då Spotlight bedömde att det förelåg osäkerhet kring såväl
bolaget som bolagets framtida finansiering.

Den 4 november 2019 beslutade Spotlight att Quickcool skulle genomgå en ny
noteringsprövning som villkor för fortsatt notering.

"Quickcool har per den 20 mars 2020 inte presenterat hur bolaget uppfyller
noteringskraven eller inkommit med underlag som har gjort det möjligt för
Spotlight att inleda en noteringsprocess eller, enligt Spotlights bedömning,
vidtagit andra åtgärder för att noteringsprocessen ska kunna inledas och
fullföljas. Därmed är det inte meningsfullt att fortsätta noteringsprocessen
och det är heller inte möjligt att låta Quickcools finansiella instrument
vara fortsatt noterade", skriver Spotlight.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News