Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-02

QuickCool: Mer från Bolaget Månadsbrev december 2019

Vi har avslutat ett händelserikt år och välkomnar ett nytt, spännande
2020!

När man reflekterar på det gångna året så förstår man att det har
varit ett händelserikt år. Om man frånser alla deltaganden i diverse
konferenser och symposier såsom exempelvis Therapeutic Temperature
Management konferensen i Miami, Post Cardiac Arrest International
Symposium i Lund och SAMTIT i Upplands Väsby, möten med potentiella
distributörer i olika länder, samt samtal, presentationer och
diskussioner tillsammans med investorer, Aktiespararföreningar och
Aktiedagar, så är det nästan svårt att förstå att vi har hunnit med
så mycket under året.

Det viktigaste för oss är givetvis vårt utvecklingsprojekt. Vi
tvingades tyvärr genomföra betydande förändringar i
utvecklingsprojektet i början på året för att reducera tekniska
risker och hantera leverantörsproblem. Konsekvensen resulterade i
ytterligare försening av projektet men vi gjorde bedömningen att
detta var nödvändigt för att vi skall uppnå den målbild som vi har
avseende the QuickCool® SYSTEM. Idag ser vi att varje enskild teknisk
komponent som vi har valt att använda fungerar som den skall, både
enskilt och tillsammans med övriga komponenter. Vi ser fram emot att
fortsätta vårt arbete med att avsluta utvecklingsprojektet och all
dokumentation under året.

Vi har investerat i produktionsutrustning och maskiner för vår
produktion av ballongkatetrar på fabriken och påbörjat produktionen
av de första 200 enheterna som vi ska använda för långtidstester,
valideringar och liknande.

Under året har vi arbetat med att förstärka vår IPR portfölj och
lämnat in flertalet patentansökningar för att förstärka vårt
grundpatent ytterligare.

I november genomfördes den årliga granskningen av vårt
kvalitetsledningssystem av vår notified body, TÜV Süd enligt ISO
13485 och vi kan därmed fortsätta vårt arbete med målet att CE-märka
vår patenterade lösning innan årets slut.

Ungefär 1,5 miljoner européer drabbas av ischemisk stroke varje år i
Europa.

I Euro-HYP-1 studien ville man inkludera 2500 ischemisk stroke
patienter, men endast 98 patienter inkluderades slutligen i studien.
Det finns ett antal skäl till varför de inte uppnådde sina mål. Några
av de främsta orsakerna är a) det blev för kallt med ytkyla för de
patienter som samtliga var i vaket tillstånd, b) ytkylan orsakade
frossa, c) de höga doser av opioder som användes för att minimera
effekterna av frossa.

Några slutsatser är till vår fördel: 1. det råder allmän enighet bland
läkarkåren. "Mild hypotermi" bör gynna en ischemisk stroke patient på
liknande sätt som en patient som har drabbats av hjärtstopp.

2. nuvarande ytkylteknik kan inte användas eftersom de orsakar frossa.
Ny teknik måste introduceras. 3. Man fann biomarkörer i patienternas
blod som indikerar att mild hypotermi är gynnsamt (lägre GFAP
nivåer), men behandlingarna varade inte tillräckligt länge för att
visa detta vetenskapligt och 4. mild hypotermi behandling är inte av
skada för dessa patienter.

Vårt QuickCool® SYSTEM orsakar inte frossa!
Intresset för och den framtida tillämpningen av mild hypotermi innebär
ständigt växande marknadspotential. Det totala försäljningsvärdet
uppgick till ca. en miljard USD 2018, och beräknas öka med 6,34%
årligen och uppgå till drygt USD 1,8 miljarder år 2027.

Vi önskar tacka alla aktieägare, leverantörer och samarbetspartners
för allt stöd under 2019!

Och vi ser fram emot ett framgångsrikt nytt decennium. Vi börjar med
2020!

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information
som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO
QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188
QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke.
QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och
utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för
både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight
Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i
Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quickcool/r/mer-fran-bolaget-manadsbrev-decem...
https://mb.cision.com/Main/13381/3000668/1169277.pdf

Författare AktieTorget News