Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-17

QuickCool: QuickCool AB: Flaggningsmeddelande. Biovations Sciences Ltd innehar 15,63% av aktierna i QuickCool AB

Den senaste tidens förändringar i antalet aktier och röster i
QuickCool AB (publ) innebär utspädning av Biovation Sciences Ltds
aktieinnehav till 15,63 procent av det totala antalet utestående
aktier och röster i QuickCool AB (publ). Det totala antalet
registrerade QuickCool aktier hos EuroClear uppgår till 10 172 315
aktier.

Den senaste tidens förändringar i antalet aktier och röster i
QuickCool AB (publ) har lett till utspädning av Biovation Sciences
Ltds aktieinnehav från 29,95 procent till 15,63 procent av det totala
antalet aktier och röster i QuickCool AB (publ). Ingen förändring av
antalet aktier som innehas av Biovation Sciences Ltd har skett.
Biovation Sciences Ltd innehar och fortsätter att inneha 1.590.000
aktier och röster i QuickCool AB (publ). Det totala antalet
registrerade QuickCool aktier hos EuroClear är 10 172 315 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 mars 2020..

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke.
QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och
utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för
både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight
Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i
Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida:
www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quickcool/r/quickcool-ab--flaggningsmeddeland...
https://mb.cision.com/Main/13381/3061560/1212768.pdf

Författare AktieTorget News