Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

QuickCool: QuickCool AB (publ): European High Growth Opportunities Securitization Fund begär konvertering av konvertibler

European High Growth Opportunities Securitization Fund har genom
meddelande till styrelsen för QuickCool AB (Publ) ("QuickCool")
påkallat sin rätt till konvertering av de konvertibler som har
utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som QuickCool
tidigare har meddelat om genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018.

QuickCool har erhållit meddelande från European High Growth
Opportunities Securitization Fund angående konvertering av
konvertibler till 500 000 aktier i QuickCool, motsvarande 500 000
kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per aktie uppgår till
1,00 kronor.

Efter registrering hos Bolagsverket kommer QuickCools totala
aktiekapital uppgå till 9 372 315 kronor och det sammanlagda antalet
aktier kommer att uppgå till 9 372 315.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 januari 2020.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool[©] system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och
stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan
och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling.
QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin
verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information,
hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quickcool/r/quickcool-ab--publ--european-high...
https://mb.cision.com/Main/13381/3006403/1172697.pdf

Författare AktieTorget News