Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-23

QuickCool: QuickCool AB (Publ): Styrelsen meddelar försening i att slutföra potentiellt "omvänt förvärv" av QuickCool a...

Spotlight meddelar beslut att avlista QuickCool från och med den 17
april. Tidsplanen för den föreslagna transaktionen har försenats av
den oväntade globala ekonomiska krisen till följd av Covid 19.

Den 12 februari 2020 ingick QuickCool AB ("QuickCool") i en
avsiktsförklaring med kanadensiska Esport-företaget GameCubed Inc.
("GameCubed") och dess aktieägare enligt vilken aktieägarna i
GameCubed avsåg att överföra ett innehav om 100 % i GameCubed till
QuickCool i utbyte mot nyemitterade QuickCool-aktier.

GameCubed har i sin tur genomfört ett bindande SPA för att förvärva
samtliga emitterade och utestående aktier i No Tidehunter AB ("No
Tidehunter"). No Tidehunter är en professionell spel- och
Esports-organisation som driver Alliance Esports-teamet som bildades
i april 2013 och blev spelarägd 2016. Alliance är erkänt som ett av
de främsta Esports-lagen i Sverige och ett av de fem bästa
Esports-lagen i världen.

Tidsplanen för den föreslagna transaktionen har försenats av den
oväntade globala ekonomiska krisen till följd av Covid 19.
Slutförandet av transaktionen är föremål för ett antal villkor,
inklusive godkännande av aktieägarna och handelsplatsen.

Spotlights beslut att avlista QuickCool från och med den 17 april 2020

Spotlight har idag meddelat sitt beslut att avlista QuickCool från och
med den 17 april 2020 ("Beslutet"). Det huvudsakliga skälet från
Spotlight för ett sådant beslut är att QuickCool inte uppfyller
noteringskraven och inte har kunnat presentera hur noteringskraven
kommer att uppfyllas inom rimlig tid. Eftersom QuickCool handlas på
Spotlight med villkoret att genomgå en omlistning har Spotlight
kommit fram till att QuickCools aktier ska avnoteras från Spotlight.

Styrelsen för QuickCool är besviken över Spotlights beslut och dess
ovilja att ge mer tid mitt i en global ekonomisk kris till följd av
Covid 19, vilket skapar osäkerhet på marknaden av en omfattning som
inte upplevts på generationer. Styrelsen för QuickCool kommer att
utvärdera andra möjligheter att upprätthålla handel med QuickCools
aktier, inklusive möjligheten att begära att beslutet återkallas av
Spotlight.

Styrelsen för QuickCool offentliggör ytterligare information så snart
det finns någon väsentlig utveckling med avseende på beslutet.

Lund 23 Mars 2020

QuickCool AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 mars 2020.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke.
QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och
utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för
både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight
Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i
Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida:
www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quickcool/r/quickcool-ab--publ--styrelsen-med...
https://mb.cision.com/Main/13381/3065663/1215936.pdf

Författare AktieTorget News