Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

QuickCool: Styrelsen i QuickCool AB (publ) utvärderar och förhandlar om olika finansieringsalternativ

Styrelsen i QuickCool AB (publ) ("Bolaget") förhandlar om olika
finansieringsalternativ och upplägg. Under februari månad kommer
styrelsen att presentera och föreslå en långsiktig
finansieringslösning.

Styrelsen i QuickCool AB (publ) ("Bolaget") förhandlar för närvarande
om olika finansieringsalternativ och upplägg. Tidigare diskuterades
ett omvänt förvärvsförslag inom medicinsk cannabis- och andra
alternativmedicinska marknader men förslaget drogs tillbaka den 24
november 2019. Det är inte längre ett alternativ att investera i
cannabis- och andra alternativmedicinska marknader. Styrelsen
diskuterar och förhandlar om olika tillgängliga alternativ. Under
februari månad kommer styrelsen att presentera och föreslå en
långsiktig finansieringslösning.

Lund 07 February 2020
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 07 februari 2020.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke.
QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och
utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för
både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight
Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i
Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida:
www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quickcool/r/styrelsen-i-quickcool-ab--publ--u...
https://mb.cision.com/Main/13381/3030661/1190347.pdf

Författare AktieTorget News