Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Radisson Hospitality AB: Januari-december 2018

Fjärde kvartalet 2018

* Intäkterna ökade med 4,4 MEUR (1,8 %) till 246,0 MEUR.Ökningen är främst
en följd av stark utveckling i portföljen av jämförbara hotell, delvis
motvägt av lämnande av åtta hotell under hyresavtal förra året och två
hotell under året (totalt -7,4 MEUR) samt förstärkningen av Euron (-2,4
MEUR). In-täkterna för jämförbara hotell, inkl. hotell under renovering
("LFL&R"), ökade med 12,3 MEUR (5,4 %).
* Rapporterad RevPAR för hotell under hyres- och managementavtal ökade med
2,9 %.RevPAR LFL&R ökade med 3,3 %, med betydande bidrag från hotell under
hyresavtall (5,4 %).
* EBITDA ökade med 0,2 MEUR (1,2 %) till 17,0 MEUR och EBITDA-marginalen
minskade med 0,1 pp till 6,9 %.Förbättringen är huvudsakligen en följd av
intäktsökningen för jämförbara hotell och en reducering av operativa
kostnader i hotell under hyresavtal, motvägt av ökade engångskostnader för
omstruktureringar och IT-transformation på 6,0 MEUR. Justerad EBITDA ökade
med 8,3 MEUR (32,9 %) till 33,5 MEUR.
* EBIT minskade med 6,2 MEUR (-147,6 %) till -10,4 MEUR och EBIT-marginalen
med 2,5 pp till -4,2 %.Minskningen är främst till följd av 7,8 MEUR högre
kostnader för nedskrivningar av anläggningstillgångar. Justerad EBIT ökade
med 6,9 MEUR (48,3 %) till 21,2 MEUR.
* Periodens resultat minskade med 15,0 MEUR (-250,0 %) till -21,0
MEUR.Periodens resultat påverkas av högre finansiella kostnader till följd
av utfärdandet av obligationslånet i juli och nedskriv-ningar av
finansiella investeringar. Dessutom har 6,5 MEUR reserverats för ett
skatteärende i ett av de svenska dotterföretagen.
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,12 EUR
(-0,04).
* 1 505 (752) rum kontrakterades, 950 (1 144) rum togs i drift och 1 399 (1
347) rum lämnade verksamheten.

Januari-december 2018

* Intäkterna minskade med 8,1 MEUR (-0,8 %) till 959,2 MEUR.Intäkterna LFL&R
ökade med 41,5 MEUR (4,5 %).
* Rapporterad RevPAR för hotell under hyres- och managementavtal ökade med
1,8 %.RevPAR LFL&R ökade med 5,8 %.
* EBITDA ökade med 21,6 MEUR (26,3 %) till 103,7 MEUR och EBITDA-marginalen
med 2,3 pp till 10,8 %.Justerad EBITDA ökade med 22,8 MEUR (23,2 %) till
121,0 MEUR.
* EBIT ökade med 17,0 MEUR (115,6 %) till 31,7 MEUR och EBIT-marginalen med
1,8 pp till 3,3 %.Justerad EBIT ökade med 17,9 MEUR (32,0 %) till 73,9
MEUR.
* Periodens resultat minskade med 0,8 MEUR (-18,2 %) till 3,6 MEUR.
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,02 EUR
(0,03).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 119,5 MEUR (72,4).
* 7 196 (7 476) rum kontrakterades, 4 083 (5 039) rum togs i drift och 2 003
(4 195) rum lämnade verksamheten.
* Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsår 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| MEUR Q4 2018 Q4 2017 Förändr. % Helår Helår Förändr. % |
| 2018 2017 |
| Intäkter 246,0 241,6 4,4 1,8 % 959,2 967,3 -8,1 -0,8 % |
| EBITDA 17,0 16,8 0,2 1,2 % 103,7 82,1 21,6 26,3 % |
| EBIT -10,4 -4,2 -6,2 -147,6 % 31,7 14,7 17,0 115,6 % |
| Periodens resultat -21,0 -6,0 -15,0 -250,0 % 3,6 4,4 -0,8 -18,2 % |
| EBITDA-marginal 6,9 % 7,0 % -0,1 pp 10,8 % 8,5 % 2,3 pp |
| EBIT-marginal -4,2 % -1,7 % -2,5 pp 3,3 % 1,5 % 1,8 pp |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VDs kommentar

Finansiella resultat i linje med den femåriga verksamhetsplanen

Intäkterna för jämförbara hotell, inklusive hotell under renovering, ökade med
5,4 % under fjärde kvartalet, vilket var något högre än för helåret 2018 (4,5
%). Detta är i linje med vägledningen i Q3-rapporten.

Som flaggats för i vår Q3-rapport så var de operationella kostnader under
fjärde kvartalet högre än för tidigare kvartal, vilket är i linje med
femårs-planen. Trots detta så var EBITDA-marginalen i nivå med fjärde
kvartalet 2017. Marginalen för helåret på 10,8 % är i linje med vägledningen.

Under kvartalet kontrakterade vi 1 505 rum och tog 950 rum i drift. 1 399 rum
lämnade verksamheten.

I ett pressmeddelande den 25 januari i år offentliggjorde vi våra finansiella
mål för 2019. Vi förväntar, i enlighet med femårsplanen, att intäkterna för
jämförbara hotell, inklusive hotell under renovering, ska öka med 4,5 - 5,0 %
och att vi kommer att nå en EBITDA-marginal på mellan 12,0 och 12,5 %.

Den 5 februari offentliggjorde ett konsortium lett av Jin Jiang International
Holdings Co., Ltd., som inkluderar SINO-CEE Fund, att de, genom Aplite
Holdings AB, hade förvärvat 94,1 % av aktierna och rösterna i Radisson
Hospitality AB (publ). Eftersom Aplite innehar mer än 90 procent av aktierna
i Radisson, avser Aplite att inleda ett tvångsinlösensförfarande i enlighet
med aktiebolagslagen för att förvärva samtliga resterande aktier. Aplite
avser även att begära att styrelsen för Radisson ansöker om avnotering av
Radissons aktier från Nasdaq Stockholm.

Federico J. González, VD&koncernchef

Presentation av resultatet för Q4

Den 22 februari 2019 kl 10.00 (CET) presenterar VD&koncernchef Federico J.
González och vice VD&CFO Knut Kleiven rapporten och svarar på frågor under en
kombinerad telefonkonferens och webcast (på engelska).
Besökhttps://www.radissonhospitalityab.com/investorsför att följa webcasten.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

-------------------------------------------------------------
| Belgien; +32 (0)2 400 9874 |
| Belgien, nationellt gratisnummer: 0800 48740 |
| Frankrike: +33 (0)1 76 70 07 94 |
| Frankrike, nationellt gratisnummer: 0805 103 028 |
| Norge: +47 2396 0264 |
| Norge, nationellt gratisnummer: 800 51874 |
| Spanien: +34 91 414 6280 |
| Spanien, nationellt gratisnummer 800 098 826 |
| Sverige: +46 (0)8 5069 2180 |
| Sverige, nationellt gratisnummer: 0200 125 581 |
| UK: +44 (0)844 571 8892 |
| UK, nationellt gratisnummer: 0800 376 7922 |
| USA: +1 631 510 7495 |
| USA, nationellt gratisnummer: 1 866 966 1396 |
| Internationellt nummber +44 (0)2 207 192 8000 |
-------------------------------------------------------------
Bekräftelsekod: 2609538. En inspelning av presentationen återfinns på
https://www.radissonhospitalityab.com/investors.

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Q1 2019: 30 april 2019
Årsstämma 2019: 30 april 2019
Kvartalsrapport Q2 2019: 26 juli 2019
Kvartalsrapport Q3 2019: 25 oktober 2019

Årsstämma 2019

Radisson Hospitality AB (publ):s årsstämma 2019 kommer att äga rum den 30
april 2019 klockan 11.00 på Radisson Blu Waterfront hotell i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Knut Kleiven,Vice VD&CFO

knut.kleiven@radissonhotels.com

Avenue du Bourget 44
B-1130 Bryssel
Belgien
Tel: +32 2 702 9200
Website:www.radissonhospitalityab.com

Om Radisson Hospitality AB (publ)

Radisson Hospitality AB (publ) är ett hotellföretag som driver varumärkena
Radisson Blu och Park Inn by Radisson samt Radisson RED, ett förstklassigt
varumärke inom "Lifestyle Select"-segmentet inspirerad av
milleniumgenerationens livsstil, och Radisson Collection, en samling av
förstklassiga exceptionella livsstilshotell med unika adresser. Radisson
innehar även 49 % av andelarna i prizeotel, en ung hotellkedja i
ekonomi-segmentet.

Portföljen utgörs av 380 hotell med 83 331 rum i drift och 114 hotell med 23
827 rum under utveckling i 79 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Radissons strategi är att växa med en "asset right" approach och balansera
management- och franchiseavtal med utvalda hyresavtal. Management- och
franchiseavtal har högre vinstmarginaler och stabilare intäktsströmmar och
hyresavtal möjliggör närvaro för Radisson på de mogna marknaderna.

Radisson är en del av Radisson Hotel Group.
Besökwww.radissonhospitalityab.comför ytterligare information.

Informationen i denna rapport är sådan som Radisson Hospitality AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
22 februari 2019 kl 07.30 (CET).

Stockholm den 22 februari 2019

Styrelsen

Radisson Hospitality AB (publ)

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:

Radisson Hospitality AB Bokslutskommuniké 2018
http://hugin.info/142138/R/2236095/880514.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Radisson Hospitality AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.