Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-01

Railcare: Årsstämma 2020 - Åtgärder med anledning av Coronavirus

Railcare kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman
2020 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för
smittspridning i Sverige.

Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla
en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland
annat följande åtgärder:

· Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer
att minimeras.

· Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter,
revisorsföreträdare, funktionärer eller anställda som besökt
riskområden eller de som upplevt luftvägsbesvär i kombination med
feber under de 14 dagarna närmast före stämman, kommer att närvara
vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att iaktta samma
förhållningsregel.

· Ingen förtäring kommer att erbjudas.
· Planerade anföranden begränsas till ett minimum i syfte att minska
årsstämmans längd.

· Årsstämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska
punkterna på

dagordningen har avhandlats.
· Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman måste ge
fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakten ställs
förslagsvis ut till stämmans ordförande eller annan person som
aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Fullmakten bör även
kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska
rösta vid de olika beslutspunkterna på årsstämman.

Viktigt!

Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt
på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns
upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges i kallelsen till
årsstämman. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en
fullmakt.

Railcare tillhandahåller blankt fullmaktsformulär samt blank
röstinstruktion på hemsidan under fliken "Bolagsstyrning"/
"Bolagsstämma".

Railcare följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid
behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför
årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se
Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster
som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet,
främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i
en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande
investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods-
och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har
unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till
att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden.
Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small
Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och
årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i
Skelleftehamn.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/railcare/r/arsstamma-2020---atgarder-med-anle...
https://mb.cision.com/Main/11562/3078632/1222284.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.