Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Railcare: Delårsrapport januari-mars 2020

Järnvägen är en kritisk samhällsfunktion

Första kvartalet

· Koncernens nettoomsättning ökade med 24,8 procent till 106,0 MSEK
(84,9).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7,0 MSEK till 17,4 MSEK (10,4).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,54 SEK (0,31).
Väsentliga händelser under första kvartalet

· Railcare har inte haft några inställda arbeten på grund av
Covid-19.

· Leverans av tre generatorvagnar till kund inom segment
Maskinförsäljning.

· Railcare har haft en tidig start för säsongen på
entreprenadarbetena i Sverige.

VD-kommentar
Under första kvartalet har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 17,4 MSEK
och en försäljning om 106 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 16,5
procent. Detta är det starkaste första kvartalet vi har haft i
Railcares historia. Tillväxt med 25 procent och ett rörelseresultat
som är 7,0 MSEK bättre än föregående års första kvartal.

Tillväxten på 25 procent och det starka resultatet beror främst på
leveransen av tre generatorvagnar till kund inom segment
Maskinförsäljning samt att vi har haft en tidig start för säsongen på
entreprenadarbetena i Sverige. Segmenten Entreprenad Utland och
Transport Skandinavien har under kvartalet levererat enligt plan.

Covid-19 pandemin har inte i nuläget påverkat bolaget med några
inställda jobb. Informationen från de olika länderna där vi jobbar är
att järnvägen är en kritisk samhällsfunktion som måste fungera i
kris, så vi på Railcare fortsätter att jobba för att hålla järnvägen
i ett robust skick. Vi har som många andra i samhället fått planera
om för att hitta lösningar i vårt dagliga arbete med resor, möten med
mera, så att vi kan utföra de jobb som vi har. Det har efter
omständigheterna gått väl och vi följer myndigheternas
rekommendationer i de olika länderna där vi verkar.

Den svenska staten har beslutat om att sänka arbetsgivaravgiften under
perioden mars till juni 2020. Railcare är inte beroende av de sänkta
arbetsgivaravgifterna även om vi välkomnar dem. Railcare kommer att
använda dessa medel för att ge riktade medel eller hjälp till
näringsliv och sjukvård i de områden vi jobbar. Vi bedriver denna
satsning som ett internt projekt för att stötta samhället med att
bekämpa Covid-19 och hjälpa till på olika sätt.

Inom segment Entreprenad Sverige har vi varit fullt sysselsatta med
det snöröjningsåtagande vi har åt Trafikverket fram till den 15 mars.
En tidig start på säsongen blev det då vädret var milt och
förarbetena med kabelsänkning inför spårbyten gällande de sex avrop
vi har från Trafikverket kunde komma igång redan den 17 mars.
Entreprenad Sverige har god beläggning fram till juli 2020 och arbete
pågår med försäljning och beläggning av maskinerna för hösten 2020
och våren 2021. Detta är ovanligt god framförhållning för vår
verksamhet på entreprenadsidan i Sverige.

Det första kvartalet 2020 har gått enligt plan för segment Transport
Skandinavien och vi har beläggning i Kaunisprojektet,
entreprenadtransporter samt lokverkstad. Transporterna av järnmalm åt
Kaunis Iron går enligt plan och vi har även under kvartalet kört
några extra omlopp av järnmalm. Detta skapar en bra bas och
stabilitet för segmentet. Avtalet med Kaunis Iron är på fem år och vi
har nu gjort första året på avtalet. Gränsen är öppen för transport
av järnmalm till Narvik även under tiden med lockdown i Norge till
följd av Covid-19. Lokförare har fått tillstånd att vara i Norge så
de kan utföra sina jobb.

Den 22 april körde vi det 1 000:e malmtåget mellan Pitkäjärvi och
Narvik och vi har med god kvalitet och säkerhet transporterat cirka
tre miljoner ton järnmalm.

För övriga transportverksamheten har det varit ett normalt kvartal för
årstiden där vi varit engagerade i snöuppdraget åt Trafikverket samt
lite blandade mindre körningar.

Under det första kvartalet har vi fått in följande beställningar på
loktjänster inför sommarens olika spårbyten. Borås - Hillared,
utfarter Gävle, Avesta/Krylbo-Hedemora, Öxnered-Håkanstorp,
Helsingborg-Teckomatorp, Bankeryd-Jönköping. Sammanlagt ordervärde är
18 MSEK och arbetena kommer att utföras under perioden mitten av juni
fram till slutet av oktober. Railcare tecknade även under kvartalet
ett treårskontrakt med Trafikverket för röjning av järnvägsfordon i
Borlänge om cirka 22 MSEK. Avtalet är på tre år samt två optionsår
och börjar gälla den 26 oktober 2020.

I segment Entreprenad Utland har vi under första kvartalet haft normal
beläggning, försäljning samt planering pågår för fullt för 2020-2021.
Försäljningen pågår för fullt och nya beställningar kommer in
kontinuerligt.

I Storbritannien är järnvägen utsedd till en kritisk funktion för
samhället och trots lockdown fortgår jobben som planerat och våra
operatörer har tillstånd att transportera sig från bostad till
arbetsplatsen.

Då det i nuläget det är svårare att resa, så har vi säkrat
operatörsresurser i Storbritannien för att klara den planerade
mängden jobb framöver.

Inom segment Masinförsäljning har vi under första kvartalet haft en
tillväxtökning och bra resultat då leveranser gått ut till kund. De
tre sista av totalt fem generatorvagnarna åt Infranord är klara och
levererades till kunden under mars och projektet är nu färdigt.

Ombyggnation och renovering av en Railvac är färdigställd och
levererades till kunden Norsk Jernbane Drift (NJD) under mars och nu
ligger fullt fokus på utveckling och färdigställande av den första
prototypen av vår emissionsfria batteridrivna Multi Purpose Veichle
(MPV) Railcares senaste innovation.

Trafikverket har aviserat stora satsningar framåt på järnvägsunderhåll
med en inriktning på planerat underhåll så som spårbyten, växelbyten,
ballastbyten det vill säga projekt som ligger helt i linje med vad
vår maskinpark kan erbjuda. Trafikverkets nationella plan sträcker
sig 10 år framåt och volymerna för järnvägsunderhåll kommer att öka
ytterligare framöver.

Vi har en stabil orderstock framåt med mycket inbokat på
entreprenadsidan i Sverige och UK, vi har en bra bas med
järnmalmstransporterna åt Kaunis och glädjande många order på
transportsidan för de av Trafikverket planerade spårbytena. Vi
upplever också ett stort intresse från potentiella nya kunder, främst
när det gäller nya marknader för maskinförsäljning.

Det har varit en bra start på året för Railcare trots att vi och
övriga världen kämpar mot Covid-19 pandemin. Järnvägens betydelse har
stärkts ytterligare då människor och gods behöver komma fram på ett
robust sätt. Jag är mycket stolt över alla mina engagerade
medarbetare som jobbar med att hålla järnvägen i ett bra skick och
den flexibilitet alla visar då vi verkligen måste utföra våra
vardagliga jobb på ett eljest vis.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår
främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se
Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster
som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet,
främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i
en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande
investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods-
och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har
unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till
att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden.
Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small
Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och
årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i
Skelleftehamn.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/railcare/r/delarsrapport-januari-mars-2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/11562/3103971/1241777.pdf
https://mb.cision.com/Public/11562/3103971/81cd30c9cbec9abc.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.