Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Raisio Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Raisio Oyj:n osavuosikatsaus 3.11.2021 klo 8.30
 

Vahva kokonaissuoritus helteistä huolimatta

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Heinä-syyskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto oli 69,5 (65,1) miljoonaa euroa, kasvua 6,8 %.
 • Liiketulos oli 8,2 (9,8) miljoonaa euroa, mikä on 11,8 (15,0) % liikevaihdosta. Liiketulos laski -16,0 % vertailukaudesta.
 • Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 36,3 (32,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 5,6 (5,1) miljoonaa euroa, mikä on 15,5 (15,6) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 41,3 (39,2) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 2,9 (4,8) miljoonaa euroa, mikä on 6,9 (12,2) % liikevaihdosta.
 • Konsernin liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli 6,0 (8,9) miljoonaa euroa.
 • Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli 0,7 (-0,7) miljoonaa euroa ja liiketulokseen 0,1

(-0,1) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto oli 186,1 (179,7) miljoonaa euroa, kasvua 3,6 %.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 18,2 (23,3) miljoonaa euroa, mikä on 9,8 (13,0) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos laski -22,2 % vertailukaudesta.
 • Liiketulos oli 20,2* (23,3) miljoonaa euroa, mikä on 10,9 (13,0) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 105,4 (101,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 14,5 (14,4) miljoonaa euroa, mikä on 13,8 (14,2) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 14,4 (14,4) miljoonaa euroa, mikä on 13,6 (14,2) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 102,5 (99,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 5,8 (10,7) miljoonaa euroa, mikä on 5,7(10,8) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 8,0 (10,7) miljoonaa euroa, mikä on 7,8 (10,8) % liikevaihdosta.
 • Konsernin liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli 21,4 (18,8) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 8,5 (11,8) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 9,4 (11,8) prosenttia.
 • Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli -0,2 (-0,9) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen 0,1 (-0,2) ja liiketulokseen 0,1 (-0,2) miljoonaa euroa.

*Liiketulos sisältää 2,8 miljoonan euron muun liiketoiminnan tuoton saamisen myynnistä ja yrityshankintaan liittyviä kuluja 0,7 miljoonaa euroa.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020

Liikevaihto M€ 69,5 65,1 186,1 179,7 233,6
Liikevaihdon muutos % 6,8 -6,0 3,6 -1,2 -1,2
Vertailukelpoinen M€ 10,7 11,3 24,0 28,0 33,9
käyttökate
Käyttökate M€ 10,7 11,3 26,1 28,0 35,1
Vertailukelpoinen M€ 8,2 9,8 18,2 23,3 27,7
liiketulos
Vertailukelpoinen % 11,8 15,0 9,8 13,0 11,9
liiketulos
liikevaihdosta
Liiketulos M€ 8,2 9,8 20,2 23,3 28,9
Liiketulos % 11,8 15,0 10,9 13,0 12,4
liikevaihdosta
Vertailukelpoinen  € 0,04 0,05 0,10 0,11 0,14
tulos/osake
Tulos/osake  € 0,04 0,05 0,11 0,11 0,15

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA KUUSNIEMI:

Uuden strategiakauden valmistelut ovat edenneet hyvin. Johto-organisaatio uudistettiin elokuun alussa vastaamaan strategisia painopisteitä, ja tarkastelujaksolla käynnistettiin myös laajempi organisaatiouudistus yhteistoimintaneuvotteluineen. Organisaatiouudistuksen tavoitteena oli madaltaa organisaatiorakennetta sekä varmistaa oikeat resurssit vaativalle ja mielenkiintoiselle strategiajaksolle. Kaikessa toiminnassa tähtäimessämme on nopea päätöksenteko ja toimeenpano laajasti organisaatiossa arvojemme mukaisesti.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 69,5 (65,1) miljoonaan euroon, kasvua 6,8%. Liiketulos oli kolmannella neljänneksellä 8,2 (9,8) miljoonaa euroa, ollen 11,8 prosenttia (15,0) liikevaihdosta. Erityisen tyytyväinen olen sekä Iso-Britannian, Irlannin että Puolan markkinoilla nähdystä jo koko vuoden jatkuneesta hyvästä kehityksestä. Kuukausi toisensa jälkeen kuluttajat ovat enenevässä määrin tarttuneet Benecol-tuotteisiin selkeän markkinointiviestimme ja jakeluratkaisujemme innoittamana. Huhtikuussa hankitun Verso Foodin osalta olemme kehittäneet toimintaa ja kotiuttaneet synergioita, ja näin saaneet nopeassa ajassa kannattavuutta käännettyä oikeaan suuntaan. Verso Food on nyt täysin integroitu Raisioon ja sen liiketoiminta on valmiina tukemaan kasvua tulevan strategiakautemme aikana.

Heinäkuu oli säätilaltaan erittäin poikkeuksellinen, minkä seurauksena Raisioaquan myynnillisesti hyvin sujunut alkukausi sai negatiivisen käänteen. Tämän voimakkaasti kausiluonteisen liiketoiminnan osalta erittäin tärkeän myyntikuukauden volyymit putosivat puoleen ja heikensivät yhtiön kannalta muuten erinomaisesti sujunutta vuosineljännestä. Käytännössä kaikki muut liiketoiminta-alueet kehittyivät hyvin rohkaisevasti.

Raisio on investoinut vahvasti kyvykkyyksiin kasvipohjaisten tuotteiden kehityksessä ja valmistuksessa, kolmen viimeisen vuoden aikana lähes 70 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen investoinnit olivat 8,9 (10,1) miljoonaa euroa, mikä on 12,8 (15,5) prosenttia liikevaihdosta. Kuluneen vuoden osalta investoinnit olivat kokonaisuudessaan 21,4 (23,0) miljoonaa euroa, ollen 11,5 (12,8) prosenttia liikevaihdosta.

Suurin yksittäinen investointi, kokonaan uusi kasvipohjaisten tuotteiden hiilineutraali tehdas, valmistui suunnitellusti aikataulussa ja kustannusbudjetissa. Kolmannella vuosineljänneksellä olemme lanseeranneet huolellisesti kuluttajatestattuja, uuden tehtaan ensimmäisiä tuotteita Suomen markkinoille. Toimme markkinoille kerralla peräti 13 uutta tuotetta sekä Benecol- että Elovena -brändeillä. Näiden vaikutus kolmannen kvartaalin myyntiin ei ole vielä merkittävä, sillä ensimmäiset toimitukset kaupan ketjuille tapahtuivat jakson loppupuolella, ja voimakkaammat markkinointipanostukset ovat käynnistyneet vasta jakson päättymisen jälkeen. Meillä on hyvä syy odottaa vahvasti kehittyviä myynti-indeksejä kasvipohjaisten tuotteiden kasvavissa kategorioissa.

Kustannusinflaatio on kiihtynyt lähes kaikilla toimialoilla, ja myös ruoan hinnan kallistumisesta on ollut julkisuudessa paljon keskustelua. Raision tapauksessa erityisesti viljan hintojen nousu johtuu ennen muuta tavallista heikommasta satokaudesta. Benecolin kolesterolia alentavan ainesosan, kasvistanoliesterin, keskeisen raaka-aineen hinta on kehittynyt yleisestä kustannuskehityksestä poiketen meille myönteiseen suuntaan. Valmistuksessa käytettävien sterolien globaali tarjonta on kasvanut merkittävästi kysyntää nopeammin. 

Määrätietoisesti rakentamamme strateginen kehys etenee suunnitelman mukaan. Henkilöstö on omaksunut yhteisen tekemisen tärkeyden mainiosti ja tuemme sitä yhteisellä ohjelmalla, jonka avulla haluamme hyödyntää kaikki voimavaramme strategian toteuttamiseen. Lämmin kiitokseni koko henkilöstölle poikkeuksellisina aikoina tehdystä hyvästä työstä.

NÄKYMÄT 2021

Raision ohjeistus: Vuonna 2021 Raisio arvioi liikevaihdon kasvavan (liikevaihto 2020: 233,6 miljoonaa euroa). Kasvuinvestointiemme etupainotteisesti syntyvät kulut aiheuttavat vuonna 2021 painetta kannattavuuteemme verrattuna vuoteen 2020.

Raisiossa 3. marraskuuta 2021
Raisio Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883
talousjohtaja Mika Saarinen p. 040 072 6808

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Suomenkielinen webcast-lähetys osavuosikatsauksesta alkaa 3.11.2021 kello 12.00. Raision osavuosikatsausta esittelee toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi. Webcastia voi seurata Raision verkkosivuilta löytyvän linkin kautta, suora linkki webcastiin on https://raisio.videosync.fi/q3-2021

Raisio julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 9.2.2022.

RAISIO OYJ
Me Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä meille ja maapallolle. Yrityksemme kasvu perustuu kolmeen painopistealueeseen: Benecol®-tuotteisiin ja kasvistanoliesteriratkaisuihin, kasvipohjaiseen ruokaan sekä kaurapohjaisiin kuluttajatuotteisiin ja kauraan teollisuuden raaka-aineena. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Beanit®, Härkis®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, hyvä maku ja vastuullisuus. Raision arvot - rohkeus, reiluus ja innostus - ohjaavat meitä kohti tavoitteitamme. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli noin 234 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 28 miljoonaa euroa. Raisio työllistää noin 400 henkilöä. www.raisio.com

Författare Cision