Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-01

RANDVIKEN FASTIGHETER: KÖPER FASTIGHET FÖR 205 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Randviken Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva en fastighet i Nässjö för ett underliggande fastighetsvärde på 205 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet finansieras genom en kvittningsemission till säljaren Tosito om 78,4 miljoner kronor, innebärande en utspädning om cirka 5 procent. Resterande del betalas genom bankfinansiering. Tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet.

Fastigheten är fullt uthyrd och den uthyrbara arean uppgår till omkring 41.000 kvadratmeter. Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 15,6 miljoner kronor per år och den viktade genomsnittliga hyresavtalslängden är runt nio år.

"Förvärvet förväntas generera ett förbättrat resultat och kassaflöde per aktie efter utspädning", heter det.
Författare Direkt-SE