Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-03

Ranjan Tandon avgår från VEFs styrelse

Ranjan Tandon har meddelat styrelsen att han avgår som styrelseledamot i VEF AB (publ) (”VEF”). I sitt uppsägningsbrev har han noterat att han avgår av personliga skäl och inte längre kan ägna erforderlig tid för styrelseuppdraget. Mr. Tandon är ägare av Libra Funds, VEF:s näst största aktieägare.

Ordförande Lars O Grönstedt kommenterar:

"Vi tackar Ranjan för hans tid i styrelsen. Han har varit värdefull för både styrelsen och bolaget med sin långa erfarenhet av investeringar och sitt aktieägarperspektiv. Vi önskar honom lycka till i hans framtida utmaningar."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars O Grönstedt, Styrelseordförande: +46 (0) 8 545 015 50

Om oss


VEF AB (publ) är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Vi tar minoritetsandelar, är aktiva investerare med styrelserepresentation i våra portföljbolag och strävar efter att alltid backa de bästa entreprenörerna på de marknader vi är aktiva i. Vi fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq Stockholms huvudlista under kortnamnet VEFAB. För mer information om VEF, besök www.vef.vc. [MW1] 

Bifogade filer


Ranjan Tandon avgår från VEFs styrelse

Författare MFN