Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

Ranplan Wireless: Ranplan övergår till att rapportera på halvårsbasis

För att åstadkomma maximal operationell effektivitet har Styrelsen för
Ranplan Group AB beslutat att det är bäst för Företaget att framledes
rapportera sina finansiella resultat på halvårsbasis (förenligt med
kraven på First North).

Detta medför att nästa delårsrapport kommer sammanfalla med
helårsbokslutet i februari 2020 (exakt datum kommer att fastställas
senare). Istället för en separat rapport för tredje kvartalet 2019,
såsom tidigare planerat för den 20 november, kommer Företaget att
publicera en kortfattad summering av den finansiella utvecklingen
tillsammans med en operationell uppdatering för perioden
juli-september 2019 på precis samma datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindberg, interim CEO
Tel: +46 79 340 7592
E-mail: per.lindberg@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat
ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och
optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av
avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering.
Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera
utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd
applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera
teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder
slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett
dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från
kontor i UK, USA och Kina.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ranplan-wireless/r/ranplan-overgar-till-att-r...
https://mb.cision.com/Main/17245/2892905/1098307.pdf

Författare Cision News